Jump to content
انجمن پی سی دی

مکان های دیدنی استان بوشهر


secret63

Recommended Posts

موقعیت جغرا??یایی استان بوشهر

موقعیت : جنوب غربی ایران

مجاورت : شمال:استان خوزستان و قسمتی از کهگیلویه و بویراحمد جنوب:خلیج ??ارس و قسمتی از استان هرمزگان شرق:استان ??ارس غرب: خلیج ??ارس

آب و هوا:به علت نزدیکی به استوا و کمی ارت??اع به طورکلی دارای آب و هوای گرم از نوع بیابان کناری است که در داخل استان گرم و خشک و در سواحل گرم و نمناک است

وسعــــت: 27653کیلومتر مربع

جمعـیــت: 743675

تقسیمات: 8 شهرستان، 17 بخش، 13 شهر، 36 دهستان و 6 صدم آبادی دارای سکنه

شهرستانها: بوشهر، تنگستان ، دشتستان ، دشتی ، دیر ، دیلم ، کنگان و گناوه

مرکـــــز : بندربوشهر

 

قلعه نصوری - کنگان این قلعه در خاور استان بوشهر و در 2500 کیلومتری آن قرار گر??ته است. قلعه نصوری به «قلعه شیخ» مشهور بوده و متعلق به اوایل قاجاریه است.

 

 

 

ساخت قلعه به امر شیخ جبار نصوری حدود 180 سال پیش انجام یا??ته و معمار آن علی اضعر شیرازی بوده است. مصالح به کارر??ته، سنگ های بزرگ و ملاط آن گل و گچ است.

 

ورودی قلعه از جنوب است که دارای در بزرگ چوبی با گل میخ و کنده کاری است. بعد از ورودی اصلی یک هشتی بزرگ وجود دارد که دارای هشت طاقچه ساده است. زمانی که انسان از هشتی وارد حیاط بیرونی می شود؛ در جبهه شمالی آن یک ردی?? پلکان به طبقه دوم منتهی می شود و یک درب چوبی ساده، آن را به اندرونی وصل می کند. در جبهه باختری نیز یک پلکان به طبقه دوم می رود. در این طبقه یک ایوان با ستون های سنگی و گچ بری های جالب وجود دارد. این ایوان از طر?? پنچ در چوبی به اتاقی راه می یابد که باختر آن قرار دارد. در این اتاق یک گچ بری با تزیینات گل و بوته وجود دارد که ??اقد هرگونه تزیین است و در جبهه باختری از طریق پلکانی به طبقه دوم راه می یابد.

 

این بنا دارای بادگیری همانند بادگیرهای ساختمان های ساحلی خلیج ??ارس است. این بنا ویژگی معماری ساختمان های قاجاریه را دارد. قلعه دارای ایوان ستون داری در طبقه دوم می باشد. تزیینات گچ بری مربوط به این قسمت است. سبک کار و تراش آن ها شبیه ستون های وکیل شیراز است. گچ بری ها شامل شاخ و برگ گل و بوته، ??رشتگان و پرندگان و تابلوهای مربوط به مجالس شاهنامه است. موضوعات تابلو شامل کیخسرو و کیکاووس، رستم و زال، بارگاه انوشیروان، سلطان محمود و درباریان، ??ردوسی و شاعران همزمانش می باشد.

 

قلعه کلات - اهرم این قلعه در شمال شهر اهرم واقع شده و به زائر خضر خان تنگستانی منسوب است .

 

 

 

قلعه در زمان حمله انگلستان به ایران مورد است??اده قرار گر??ته و جای اصابت گلوله توپ بر برج غربی آن هنوز هم باقی است . همچنین در همین قلعه اسرای انگلیسی نگهداری می شده اند . قلعه مشتمل بر چهار برج و بارو و قلعه میانی است و دارای تاسیسات خصوصی برای ساکنین قلعه می باشد . ساختمان قلعه از خشت خام و گل ساخته شده است

 

قلعه حصار (آقا خان لیرادی) - دیلم

این قلعه در قلعه حصار (آقا خان لیرادی) دیلم قرار دارد. حدود 110 سال توسط آقا خان لیرادی و حاکم دهقان لیرادی ساخته شده است.

 

 

 

مساحت قلعه 4000 متر مربع است و دارای چهار برج است که محل نگهبانی ت??نگ چیان خارک بوده است. قلعه دارای 15 اتاق و یک حمام است که حمام دارای خزینه بوده و همیشه آب گرم داشته است.

 

پوشش سق?? از بوریا و چوب بسیار محکمی به نام چندل جهت تیرپوش است??اده شده است. اتاق ها از چوب ساج بوده و از ملاطی محلی به نام چاری نیز است??اده شده است. در قسمت پایین ساختمان زیر زمین هایی درست شده که مخصوص مرغ و خروس و قسمتی مربوط به نگهداری گندم و جو برای سال آینده بوده است. این ساختمان که در حقیقت حیاط اندرون خان بوده، دارای چندین قسمت مختل?? می باشد. قسمت آشپزخانه، نان پختن، خدمت گزاران، قسمت مخصوص تهیه ماست و جمع آوری روغن و کره و قسمتی نیز مخصوص زندگی سپاهیان بوده است. ارت??اع ساختمان بیش از 7 متر است. این بنا از قلاع زیبای حاشیه خلیج ??ارس است که در بزرگی و وسعت چشم گیر است

Link to comment
Share on other sites

مجموعه حاج رییس - بوشهر این بنا مجموعه ای از پنج ساختمان تو در تو است که در اواسط دوره قاجاریه توسط تاجری سرشناس به نام آقای حاج عبدالرسول طالبی معرو?? به حاج رییس ساخته شده است.

 

 

 

موقعیت مکانی این بنا به دلیل انجام معاملات تجاری جهت خروج و ورود کالاهای تجاری از کشتی ها، نزدیک به دریا بنا گردید و ??اصله آن تا دریا 6 متر است.

 

در واقع قسمتی از این مجموعه بزرگ محل سکونت مالک و قسمت دیگری محل کار منشی ها بوده است. به تبع با??ت قدیم بوشهر، مصالح به کار ر??ته، سنگ های مرجانی و گچ می باشد و در پوشش سق?? از چوب های صندل و حصیری به نام بوریا است??اده شده است. در ساخت در و پنجره ها نیز از چوب ساج که محصول کشورهای آ??ریقایی بوده است??اده شده است. کثرت درب و پنجره های این بنا جهت کوران شدن هوا و خنکی ??ضای داخلی بنا در تابستان بوده است. در ضلع جنوب باختری این مجموعه، بنایی مرتبط با آن به نام سه کنجه وجود داشت که مراسم عزاداری و روضه خوانی و مجالس مختل?? مذهبی در آن صورت می گر??ت. متاس??انه این بنا به عللی تخریب شده است

 

چشمه آبگرم قوچارک - تنگستان اين چشمه در مسير جاده بوشهر - بندرعباس در 5 کيلومتری جنوب باختری اهرم از شکا?? سنگ های آهک مارنی از زمين خارج می شود.

 

 

آب اين چشمه در ردي?? آب های سول??ات کليسم همراه با منيزيم زياد و کلرور سديم ولرم است

 

کوشک اردشیر - دشتی این بنا بسیار شبیه به کاخ اردشیر در ??یروزآباد است و از سنگ های نه چندان هموار که با ساروج به یک دیگر چسبیده اند ساخته شده است.

 

 

زیر بنای کوشک به صورت صلیب بوده و بنا دارای طاق های گهواره ای شکل است. در قسمت بالای کوشک ستون سنگی ایی مشهود می باشد که احتمالا برای ا??روختن آتش، خبررسانی یا دیده بانی بوده است. این بنا که در تنگ ارم واقع شده به احتمال زیاد جای استراحت و محلی برای شکار در دشت بزپر بوده است

 

کاخ کوروش دشتستان - برازجان

این کاخ در سال 1350 به وسیله ی هیات باستان شناسی ایران ح??اری شد.

 

 

 

با توجه به شیوه های معماری و است??اده از سنگ سیاه و س??ید زمان احداث آن را به دوره کوروش بنیان گذار سلسله هخامنشی منسوب کرده اند. این کاخ که در جنوب خاوری برازجان و در کنار رودخانه خشک آردی قرار دارد یکی از پایگاه های مهم ایران دوره ی هخامنشی در ساحل خلیج ??ارس بوده است. کاخ برازجان بر طبق تحقیقاتی که شده در اواخر سلطنت کوروش ساخته و پرداخته شده است و از نظر حجاری و هنر معماری آن چنان که از پایه ستون ها و اشیاء کش?? شده بر می آید جدیدتر و ظری?? تر از پاسارگاد است. بنابراین می توان گ??ت که این بنا هنگامی ساخته شده که هنر اصیل حجاری و معماری عصر کوروش به تکامل رسیده است. متاس??انه به علت ناتمام ماندن بنا چنین به نظر می رسد که علل عقیم ماندن این کاخ مصاد?? با مرگ او به سال 529 پیش از میلاد است. بنابراین می توان تاریخ بنای کاخ برازجان را در همین حدود یعنی 529 ق. م دانست

 

کاخ سنگ سیاه - دشتستان کاخ سنگ سیاه؛ کاخی مربوط به عصر هخامنشی در 12 کیلومتری برازجان است که در حاشیه رودخانه دالکی که بعد از کاخ کوروش بنا شده و ??اقد ظرا??ت ها و ترکیب خاص رنگ های سیاه و س??ید کاخ های برازجان و پاسارگاد است.

 

 

 

ظاهری کاخ سنگ سیاه از لحاظ سبک هنر معماری و ترکیب رنگ های سیاه و س??ید و مشخصات ظاهری آن نشان می دهد که این کاخ بعد از برازجان ساخته شده است.

 

کاخ سنگ سیاه دارای تالاری مرکب از 10 ستون است ، *در دو ردی?? پنج تایی که به سبک و پلان و نقشه های مخامنشی ساخته شده و مخصوصا قابل انطباق با پاسارگاد و برازجان می باشد، اما در رعایت رنگ پایه ستون ها با این دومحل ت??اوت دارد و است??اده از بست های دم چلچله ای بر روی یکی از پایه ستون های این کاخ قدمت آن را بعد از پاسارگاد و برازجان نشان می دهد. هم چنین این کاخ ظرا??ت کاخ کوروش در پاسارگاد و برازجان را ندارد.

Link to comment
Share on other sites

کارون سرای دالکی - دشتستان در 23 کیلومتری شمال شهر برازجان در کنار راه قدیمی شیراز به بوشهر و در وسط شهر دالکی آثار زیبایی بر جای مانده ازاواخر دوره قاجار به نام کاروان سرای «دالکی» وجود دارد.

 

 

این اثر ارزشمند به دستور مشیرالدوله والی وقت ??ارس و توسط شخصی به نام محمد رحیم بنا شد. این کارون سرا از جمله بناهای حیاط دار چهار ایوانی است که ??رم رایج معماری وقت در آن رعایت شده است. حیاط مرکزی آن دارای ابعادی در اندازه 7/30 × 30/60 است. پیرامون کاروان سرا دو ردی?? بنا وجود دارد که در بخش پیشین اطاق هایی موجود است که بدون واسطه به داخل حیاط راه می یابند. این اطاق ها یک اطاقک کوچک را نیز در پیش دارند. در بخش پشتی تالارهای ستون داری است که به منظور نگه داری چهار پایان یا اصطلاحا اصطبل ایجاد شده است. عمده مصالح تشکیل دهنده آن قلوه سنگ های رودخانه ای و ملات گچ است. در چهار گوشه بیرونی کارون سرا برج هایی قرار گر??ته که به وسیله درگاه کوچکی به ??ضای داخلی کارون سرا راه پیدا می کردند. این برج های مدور دارای تزیینات گچ بری هستند. به منظور دید پاسداران کارون سرا، روزنه هایی در این برج ها منظور شده است. این بنا که در یک طبقه بوده در چندین مرحله مورد مرمت واقع شده است. لازم به ذکر است که این اثر تاریخی به شماره 2083 در شماره آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

گوردختر دشتستان - برازجان گور دختر یعنی دختر گبر یا زرتشتی در خاور جاده برازجان به کازرون قرار دارد که بنای آن دارای سق?? و بدنه سنگی شبیه آرامگاه کوروش هخامنشی در مشهد مرغاب است.

 

 

. این بنا یادآور عصر هخامنشی است و قدمت منطقه برازجان را تایید می نماید. گ??ته اند که این بنا آرامگاه دختر یا خواهر کوروش است. درخاور گور دختر بقایای کوشک اردشیر ساسانی دیده می شود.

 

گورستان باستانی - خارک در قسمتی از کوهستان جزیره خارک قبرهای زیادی وجود دارد که با توجه به عمق کم و سطح مدور برخی از آن ها، این قبرها را می توان به زرتشتیان نسبت داد.

 

 

بر روی بعضی از قبرها که مدخل های کوتاهی دارند نقش صلیب وجود دارد که نشان می دهد که مسیحیان نیز مرده های خود را در آن ها به خاک می سپرده اند.

 

باستان شناسان حدود قبر را در گورستانی در قسمت خاوری جزیره شکا??ته اند که همگی به اواخر دوره ساسانی مربوط است در گور مردان شی هایی به دست نیامده ولی در قبر زنان شیشه های کوچکی که احتمالا در آن عطر می ریختند و هم چنین جواهرات کم ارزش همانند حلقه انگشتری و آینه های م??رغی پیدا شده است.

 

گورستان شغاب - بوشهر این قبرستان در جنوب بوشهر قرار دارد و اخیرا توسط اداره میراث ??رهنگی کش?? شده است.

 

 

در این قبرستان اسکلت اموات در داخل خمره های بزرگ و کوچک نخودی رنگ مد??ون شده اند که روی برخی از خمره ها نوشته ای نیز نقش بسته است. اشیاء کش?? شده دیگر این قبرستان که در خمره های بزرگ و کوچک قیراندود قرار گر??ته اند مشتمل بر تابوت های سنگی مکعب شکل و مهره های عتیق تزیینی است. این قبرستان به عیلامی ها تعلق دارد.

 

گورستان شغاب - بوشهر این قبرستان در جنوب بوشهر قرار دارد و اخیرا توسط اداره میراث ??رهنگی کش?? شده است.

 

 

در این قبرستان اسکلت اموات در داخل خمره های بزرگ و کوچک نخودی رنگ مد??ون شده اند که روی برخی از خمره ها نوشته ای نیز نقش بسته است. اشیاء کش?? شده دیگر این قبرستان که در خمره های بزرگ و کوچک قیراندود قرار گر??ته اند مشتمل بر تابوت های سنگی مکعب شکل و مهره های عتیق تزیینی است. این قبرستان به عیلامی ها تعلق دارد.

 

بقعه شیخ منصور خزایی - دشتستان بقعه شیخ منصور خزایی در روستای زیارت شهرستان دشتستان واقع شده است. این اثر مربوط به دوره تیموریان است.

 

 

 

تبار امام زاده علا الدین منصور معرو?? به شیخ منصور خزایی با هشت واسطه به امام علی االنقی (ع) می رسد. شیخ منصور خزایی به دنبال دشمنی خل??ای عباسی با اولاد حضرت علی (ع) به همراه صد ن??ر در زمان خلا??ت ابومحمد حسن، سی و سومین خلی??ه عباسی به ایران حرکت می کند. او پس از ورود به زیارت و مواجه شدن با محاصره والیان و حاکمان عباسی که از سوی خلی??ه دستور گر??ته بودند، کشته و در همان روستا به خاک سپرده شد. بقعه و بارگاه این امام زاده در زمان امیر تیمور لنگ گورکانی و توسط معماران سمرقندی ساخته شده است. این بقعه بنایی مستطیل شکل با گنبدی پلکانی بر ??راز آن است که از قسمت زیرین تا بالا از تعداد پلکان ها کاسته شده و یک پله در راس هرم کم شده است. در محل این مقبره کتیبه ای سنگی متعلق به قرن هشتم هجری که نیاکان این امام زاده بر روی آن نوشته شده، موجود است.

Link to comment
Share on other sites

برج قلعه خورموج - دشتی این برج بقایای قلعه عظیم «خورموج» است که در منطقه خورموج قرار دارد. سبک معماری آن سلجوقی است

 

 

این اثر از سبک قلعه سازی دوره ساسانی که با است??اده از طاق نماها و گچ بری در آرایش دیوارها و درون اتاق ها بنا شده است. قلعه خورموج یکی از آثار شکوهمند تاریخی استان بوشهر است که طی زمان تغییر یا??ته و رو به ویرانی گذاشته است و در حال حاضر یکی از برج های آن باقی مانده است.

 

برج خان - بندر ریگ گناوه برج خان در شهر بندر ریگ از بنادر استان بوشهر واقع شده است. بنای برج خان متعلق به خانعلی حیات داوودی است که قدمتی 230 ساله دارد و به اسم مالک برج معرو?? است.

 

 

 

سبک معماری بنا؛ بیت میلانی است. نمونه این ساختمان در کشور های خلیج و ساختمان های با??ت قدیم شهر وجود دارد. ساختمان دارای دو بخش اندرونی و بیرونی بوده و از نوع حیاط مرکزی است که اتاق ها اطرا?? و حوض در وسط حیاط تعبیه شده است. بنای برج دو طبقه است که در هر طبقه دارای دو اتاق به ابعاد 5×5 است و بین آن ها راهرو وجود دارد. جلو اتاق ها طارمه یا بالکن واقع است که با 14 ستون از نمای روبه رو نگه داشته شده است.

 

پشت بام دارای سرستون هایی با گل میخ گلوله ای است که چون نگهبانی به نظر می رسند که روبه روی خلیج ??ارس به مراقبت از برج ایستاده اند. مصالح به کار ر??ته در ساختمان، سنگ های اس??نجی است که شامل ??سیل ها، مرجان، گوش ماهی و صد?? های دریایی است. ملاط به کار ر??ته ساروج و پوشش ساروج و پوشش سق?? از چوب صندل(چندل) و بوریا است. تزیینات روی آن حکاکی شده است. هم چنین بنا دارای پرده کرکره های چوبی از پشت یعنی بیرون اتاق هاست. هلال های رنگی، زیبایی خاصی به ساختمان بخشیده است و نیز گره چینی های زیبای درها و پنجره ها و گنجه های دیواری جالب توجه است. گچ بری های زیبایی داخل بنا و در سر درها به کار ر??ته که شکل خاصی به ساختمان بخشیده است. قاب چوبی آیینه های نصب شده در اتاق ها و چوب لباسی و تزیینات چوبی که به شکل دم حیوانات و سربز کوهی می باشد، بر زیبایی ساختمان ا??زوده است.

 

دژ برازجان دشتستان - برازجان دژ برازجان که در مرکز شهر برازجان قراردارد تا مدت های مدیدی به عنوان زندان مورد است??اده قرار می گر??ت

 

 

در اصل کاروان سرایی از دوره قاجاریه است. این کاروان سرا ویژگی منحصر به ??ردی دارد و به همین جهت به عنوان یک اثر ملی به ثبت رسیده است

 

 

ریشهر - بوشهر ریشهر در 8 کیلومتری جنوب شهر بوشهر واقع شده است. قدمت آثار کش?? شده آن به هزاره سوم تا هزاره اول پیش از میلاد می رسد.

 

 

. آثار مکشو?? در سال های 1872 تا 1877 میلادی و نتایج اکتشا??ات باستان شناسان ??رانسوی به سرپرستی پزار در سال 1914 میلادی که شامل کتیبه های میخی عهد «شو تروک ناخنوته» و آثار بناها و اشیا م??رغی و س??ال های نقش داراست، نشان می دهد که ریشهرازهزاره دوم پیش از میلاد یکی از شهرهای مهم امپراتوری عیلام بوده است. از آجر نوشته های عیلامی معلوم می شود که این شهر در آن عصر به نام «لیان» خوانده می شده است. ظاهرا لیان به سبب موقعیت خاص جغرا??یایی یکی از حلقه های ارتباطی تمدن های خاور و باختر دنیای قدیم بوده است چرا که مرزهای جنوبی ??لات ایران به سبب هم جواری با دریا و سایر شرایط جغرا??یایی به ساکنان ??لات هند اجازه می داد که از آب های ساحلی، برای ارتباط تجاری با تمدن های ایران و دشت بین النهرین است??اده کنند. نام ریشهر خلاصه شده «ریوارد اردشیر» است.

 

اردشیر بابکان شهرهای متعددی در زمان حکومت خود برپا نمود که در واقع ریوارد اردشیر یکی از آن ها می باشد که می توان گ??ت تجدید بنای همان شهر لیان بوده است. این شهر در دوران ساسانیان یکی از مهم ترین مراکز علمی و ادبی محسوب می شد و در آن جا جماعتی از دانشمندان و نویسندگان جای داشتند. ریشهر بعد از اسلام تا سده هایی چند رونق داشت. گ??ته می شود که این شهر در قرن شانزدهم در حدود دو هزار خانه مسکونی داشته و دو منطقه باستانی «تل پی تل» و «شاه نشین» نیز در همان حوالی ریشهر شناسایی شده اند. منطقه ریشهر در تاریخ 24 شهریور 1310 در ??هرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

عمارت ملک - بوشهر این عمارت که به صورت مجموعه ساختمانی متعلق به یک قرن قبل است. در هشت کیلومتری شهر قرارگر??ته است.

 

 

مساحت زیربنای آن 4000 متر مربع بوده و در دوره قاجاریه توسط معماران ??رانسوی با مصالح محلی احداث شده و درب و پنجره آن زیر نظر مهندسین ??رانسوی ساخته شده است. عمارت متعلق به یکی از ثروتمندان بوشهر به نام محمد مهدی ملک التجاره بوده است. وی برای س??ر ت??ریحی- تجاری به کشور ??رانسه ر??ته و در آن جا کاخ یکی از وزرای قرن وسطی را می بیند و نمونه آن را در بوشهر پیاده می کند. این کاخ توسط متجاوزین انگلیس اشغال شده و به صورت مقر نظامی آن ها در آمد. آن ها بعد از سال ها استقرار در این کاخ با ورشکست شدن ملک التجار(صاحب اصلی کاخ) لوازم ن??یس آن را با قیمت کم خریداری کرده و با خود بردند. در اواخرسلطنت رضا شاه این عمارت که خوابگاه نظامیان شده بود?? پس از چندین بار بازسازی رو به ویرانی نهاد و متاس??انه به خاطر وسعت زیاد هنوز مرمت نشده است

Link to comment
Share on other sites

عمارت گلشن - بوشهر عمارت گلشن در منتهی الیه شمال بوشهر، پشت اداره بندر در خیابان ساحلی واقع شده است. ??اصله آن تا دریا 10 متر است.

 

 

این عمارت در یکی از محله های قدیمی بوشهر به نام محله بهبهانی قرار گر??ته که اطرا?? آن ساختمان های با??ت قدیم وجود دارد. واقع شدن در کنار ساحل باعث وزیدن نسیم دریا و باد شمال به داخل ساختمان می شود. قدمت این بنا 170 سال است و مربوط به شخصی تاجر به نام آقای گلشن بوده و کاربری مسکونی – تجاری داشته، سپس توسط آقای مهربان خریداری شده است. عمارت متعلق به عهد قاجاریه بوده و نوع معماری بیت میلانی است که در نوع خود منحصربه ??رد است.

 

ساختمان از سه طبقه تشکیل شده است. طبقه اول شامل آب انبار، حمام، دست شویی، آشپزخانه و جای نگه داری خدمه و طبقات دوم و سوم جهت سکونت و پذیرایی و امور تجاری بوده است.

 

عمارت گلشن از چهارطر?? با پلکان حلزونی به پشت بام راه دارد. در طبقه سوم ضلع شمالی اتاقی ساخته نشده و این گوشه خالی است. این عمل به دلیل رساندن باد خنک شمال به داخل ساختمان بوده است. ساختمان دارای حیاط مرکزی و تمامی اتاق ها اطرا?? آن می باشند که همگی با درهای دو لنگه با هم اربتاط دارند. درب و پنجره ها از جنس چوب ساج و دریایی و پوشش سق?? از چوب صندل است. سیستم خنک کننده ساختمان وجود درهای متعدد است. بیش تر اتاق ها پنج دری هستند و بین آن ها راهرو وجود دارد. این بنا با مساحت 1230 متر، پهنای 889 مترمربع و اعیان 1041 متر مربع در حال حاضر با کاربری اداری ??رهنگی مورد است??اده می باشد و از سال 1365 تاکنون که توسط میراث ??رهنگی خریداری شده مرتب مورد تعمیر قرار می گیرد. البته شکل اولیه ساختمان ح??ظ شده و ??قظ مصالح پوسیده تعویض و مرمت شده و نمای بیرونی آن س??ید کاری شده است

 

عمارت امیریه - بوشهر ساختمان اصلی بنا مربوط به دوره قاجاریه است که نخست به دستور امیر وقت جنوب معرو?? به سید حسین بلدیه در آن محل انجام وظی??ه می کرده است.

 

 

بنا از دو طبقه تشکیل شده است. در جلو ایوانی بزرگ وجود دارد که دارای دو درگاه ورودی است و در طبقه بالا بالکنی با جنس چوب است. وسط دو درگاه ورودی از داخل ساختمان اتاق بزرگ در دو طبقه درست شده است که احتمالا برای پذیرایی و یا کن??رانس بوده و دارای چشم اندازی زیبا به بیرون و منظره دریا می باشد. ساختمان دارای حیاط مرکزی و تمامی اتاق ها دورتا دور واقع شده اند که در هر طبقه ده اتاق وجود دارد. در گوشه خاوری راه پله ای برای ر??تن به پشت بام ساخته شده است. جنس درها و پنجره ها از چوب ساج بوده و ح??اظ آن ها در جلو می باشد. درها دو لنگه هستند و دارای نقش و نگار هستند.

 

ورودی عمارت دارای چشم اندازی بسیار زیباست و پوشش سق?? از چوب صندل یا چندل است. ستون های جلو ساختمان نیز از جنس چوب ساج است. در جهت جلوگیری از ن??وذ رطوبت (به دلیل نزدیکی به دریا) و موریانه نخست اطرا?? ستون ها را با بید کنبال که از پوست درخت نارگیل درست می شود پیچانده و سپس روی آن را با گچ تزیین کرده اند. چوب های کنده کاری به کار ر??ته در طارمه و نقوش در و پنجره ها، گچبری سر در ها، کنده کاری و گوه های برنجی به کار ر??ته در درگاه ورودی از عوامل تزیینی بنا هستند. این بنا هم اکنون موزه مردم شناسی است. ساختمان توسط شهرداری بوشهر در سال 1378 مرمت و تعمیر شده است

 

عمارت تنگستانی - بوشهر عمارت تنگستانی در جنوب شهر بوشهر، محله بهمنی که جای خوش آب و هوای این بندر است، قرار گر??ته است.

 

 

این بنا متعلق به دوره قاجار بوده و از طر?? ملک التجار به محمد باقر خان تنگستانی اهدا شده است. خاندان تنگستانی یکی از معدود خانواده های با ن??وذ ومقتدر جنوب باختری ایران در چند سده پیش به شمار می رود. اولین بار در زمان نادر شاه ا??شار نام یکی از بزرگان خاندان تنگستانی آورده شده است. احمد شاه، خان تنگستانی در به قدرت رساندن کریم خان زند و رساندن سپاه به وی نقش عمده ای داشته است.

 

مساحت بنا 20504 متر مربع که دارای پهنای 19804 متر مربع و اعیان 700 متر می باشد و ساختمان در وسط باغی وسیع و زیبا با پوششی از درختان نخل قرار گر??ته است. آب انباری بزرگ در باغ احداث شده که آب ساختمان ها را تامین می کرده است. این آب انبار در زمستان ها از آب حاصل از ریزش باران پر و برای تابستان ذخیره می شده است. بنا از 6 اتاق پنج دری بزرگ تشکیل شده که در بین آن ها راهرو قرار گر??ته است. هم چنین چهار طر?? آن طارمه احاطه کرده که باعث گردش هوا در ساختمان شده و در تابستان های گرم هوای مطبوع و خنکی را باعث می شود.

 

مصالح به کار ر??ته سنگ های مرجانی است که از کنار دریا کنده شده و مقاوم در برابر گرما و رطوبت هستند. ملاط گچ و ساروج نیز در آن به کار ر??ته است. پوشش سق?? از چوب چندل بوده است. بنا کاربرد مسکونی داشته و هم اکنون به عنوان منزل مسکونی کارمندان میراث ??رهنگی بوشهر مورد است??اده قرار می گیرد. این بنا به طور مداوم توسط میراث ??رهنگی تعمیر و مرمت می شود

 

عمارت دهدشتی - بوشهر این عمارت در شهر بوشهر، خیابان انقلاب، ضلع شمال باختری مسجد امام و پشت بانک مسکن شعبه مرکزی است و از لحاظ واقع شدن در با??ت قدیم در محله کوتی است.

 

 

در عصر قاجار توسط حاج غلامحسین دهدشتی که تاجر روغن بوده احداث گردیده و به «عمارت دهدشتی» مشهور شده است. اسناد تجاری زیادی در این خانه پیدا شده که هم اکنون طبقه بندی شده و در سازمان میراث ??رهنگی نگهداری می شوند. بعضی از اسناد به خط برجسته سیاق است و قدمت برخی از تمبرهای اسناد به 200 سال پیش می رسد. این تمبر ها مربوط به کشور های بریتانیا، هندوستان، آلمان و نیز تمبرهای عصر قاجاریه است.

 

این ساختمان به لحاظ معماری از اهمیت ??وق العاده خاصی برخوردار بوده و چهار طبقه دارد. اکثر ساختمان های با??ت قدیم بوشهر دو طبقه و تعداد انگشت شماری سه طبقه بوده اند. عمده مصالح تشکیل دهنده آن را گچ، سنگ های مرجانی، آهک، چوب ساج و صندل تشکیل می دهند. پوشش سق?? از چوب صندل است. سق?? اتاق پذیرایی نقاشی رنگ و روغن شده که برگر??ته از نقاشی اروپایی می باشد. تزیینات و گچبری بسیار زیبایی در داخل اتاق ها و سیستم در و پنجره ها به کار گر??ته شده است که توجه هر بیننده ای را به خود جلب می نماید. هم چنین گره چینی هلال ها، درها، کنده کاری روی اتاق ها و پنجره های دیواری از عوامل تزیین است. شیشه های رنگی باعث تلطی?? نور و زیبایی بیش تر ساختمان شده اند. ساختمان دارای چند ارسی زیبا با گره چینی و شیشه های رنگی است. عمارت دهدشتی کاربری تجاری- مسکونی داسته و اکنون نیز ممکن است به صورت موزه ??رهنگ مورد است??اده قرار گیرد. این بنا از سال 1377 توسط میراث ??رهنگی بوشهر مرمت شده است

 

غار چهل خانه - دشتستان

در شمال سعدآباد دشتستان بوشهر رشته کوهی است که مشر?? به رودخانه شاپور است. در ارت??اعات این کوه تعدادی اطاق شبیه به غارهای صخره ای و حجاری شده دیده می شود که یک مجموعه*ی بسیار زیبا را تشکیل می دهند.

 

 

اندازه های داخلی آن ها در ابعاد گوناگونی است. به دلیل ضع?? نوع جنسیت سنگ کوه بر اثر عوامل طبیعی و ??رسایش مثل سیل دچار تخریب شده است. ورودی این دخمه به شکل ذوزنقه بوده و در داخل آن طاقچه هایی در اشکال مختل?? تعبیه شده است. طبق کارشناسی های مختل?? به عمل آمده این مجموعه یکی از مراکز ادیان بوداگری در روزگار گذشته بوده ولی به علت اینکه ادیان غیر ملی مانند بودایی در ایران پیشر??تی نداشته اند و این دین در ماوراالنهر و خراسان و بلخ به طور مختصر رایج بوده احتمال صدق چنین نظری ضعی?? است. اما با توجه به اشرا?? آن به رودخانه و قرار گر??تن چهره آن به سمت مخاور احتمال بیش تری وجود دارد که یکی از مراکز ادیان رسمی و ملی ایران در عهد ساسانیان باشد. نظر دیگری که می توان اظهار کرد کاربری این مجموعه به عنوان آسایشگاه، قلعه ??راموشی و یا نگه داری متهمان سیاسی است. مع الوص?? این آثار نیازمند به تحقیقات و مطالعه گسترده تری جهت روشن شدن کاربرد واقعی و زمان احداث آن است.

Link to comment
Share on other sites

مراكزتاریخی و ديدنی شهرستان دشتستان

 

کاخ هخامنشی

کاخ کورش

آب انبار درخت

منطقه باستانی توز

تل مرو

تل طلسمی

تل حندق

تل پهن

دژ برازجان

جاذبه*های طبیعی

رودخانه دالکی

آبگرم دالکی

آبگرم برازجان

غار چهل

منطقه ح??اظت شده تالاب حله

منطقه ح??اظت شده نای بند

شکارگاه کوه سیاه

تالاب حله

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...