رفتن به مطلب
انجمن پی سی دی

پرچمداران

 1. rezaeipes

  rezaeipes

  عضو


  • امتیاز

   1

  • تعداد ارسال ها

   313


 2. secret63

  secret63

  عضو


  • امتیاز

   1

  • تعداد ارسال ها

   405مطالب محبوب

در حال نمایش مطالب دارای بیشترین امتیاز از زمان یکشنبه, 13 تیر 1400 در همه بخش ها

 1. 1 امتیاز
  كاردرماني* اين* رشته* از زير مجموعه*هاي* علوم* توانبخشي* است* كه* وظي??ه* آن* بررسي* و ارزيابي* توانائي*ها، درمان* و آموزش* معلوليني* است* كه* در اثر سكته*هاي* مغزي*، بيماري*هاي* مختل??*، حوادث*، تصاد??ات*، جنگ*، عقب*ماندگي*هاي* ذهني* و … دچار معلوليت* شده*اند. ??ارغ*التحصيلان* اين* دوره* مي*توانند بر اساس* تشخيص* و معر??ي* پزشك* به* درمان* جسماني* و رواني* و توان* بخشي* بيماران* بپردازند. متخصصان* كاردرماني* با تسلط* كا??ي* بر علوم* مختل??* ??يزيولوژي*، آناتوميكي* و روان* شناختي* يك* برنامه* جامع* درماني* را به* بيماران* ارائه* مي*دهند. در كار درماني* بيماري* و تأثيرات* آن* در تمام* ابعاد زندگي* ??رد، مورد بررسي* قرار مي*گيرد هد??* اين* رشته* بالا بردن* استقلال* و ا??زايش* سطح* توانمندي* بيمار براي* انجام* ??عاليتهاي* روزمره* و اجتماعي* و مهارت*هاي* زندگي* مي*باشد. تخصص* يك* كاردرمان* كمك* به* بازتواني* جسمي*، حركتي*، ذهني* و روحي* ا??رادي* است* كه* دچار معلوليت* مي*باشند و علاوه* بر آن* كاردرمان* با آموزش* كار و ??عاليتهاي* مختل??* متناسب* با نوع* معلوليت* و بالا بردن* توان* ذهني* با است??اده* از كارگاههاي* مختل??*، تكنيكهاي* مت??اوت* ورزشي* درماني* و ابزارهاي* مختل??*، علاوه* بر مقابله* با معلوليت* و جلوگيري* از پيشر??ت* بيماريها، ??رد معلول* را به* محيط* اجتماعي* باز گردانده* استقلال* او را ??راهم* مي*آورد. مقاطع* تحصيلي* و گرايشهاي* رشته* كاردرماني* : رشته* كاردرماني* در دو مقطع* كارشناسي* پيوسته* و كارشناسي* ارشد ناپيوسته* در ايران* ارائه* مي*گردد. در دوره* كارشناسي* ارشد داراي* دو گرايش* است*. كاردرماني* جسمي* (مطالعه* و بررسي* بيماران* جسمي*، ??لج* مغزي* و c. P مي*باشد) و گرايش* كاردرماني* رواني* (كودكان* عقب*مانده* ذهني* و معلولين* رواني* بزرگسال*) است*. * امكان* ادامه* تحصيل* در رشته*هاي* همجوار : ??ارغ* التحصيلان* اين* رشته* مي*توانند در رشته*هاي* كاردرماني* جسماني* ـ كاردرماني* رواني* ـ علوم* پايه* تشريح*??يزيوتراپي* ـ مديريت* توانبخشي* ـ اقتصاد بهداشت* و… ادامه* تحصيل* دهند. ??رصتهاي* شغلي* رشته* كار درماني* : ??ارغ* التحصيلان* اين* رشته* مي*توانند در مراكز بيمارستاني*، درمانگاهها و مجتمع*هاي* توانبخشي* خصوصي* يا دولتي* مشغول* به* كار شوند
 2. 1 امتیاز
  اگر مشکل پریدن بازی به بیرون دارید روش زیر را انجام دهید به مسیر زیر برو : Control Panel -> Hardware and Sound -> Sound روی آیکون دستگاهی که Default هست کلیک کن و Properties رو بزن در سربرگ Advance از لیست گزینه 96Khz 24bit یا کمتر مثل 48KHz 24bit رو انتخاب کن و Apply حالا بازی رو اجرا کن مو??ق باشید
این صفحه از پرچمداران بر اساس منطقه زمانی تهران/GMT+04:30 می باشد
×
×
 • جدید...