Jump to content
انجمن پی سی دی

آموزش کامل گوگل کیورد پلنر(google keyword planner)


Recommended Posts

[h=3]یا??تن کلمات کلیدی، اولین قدم برای سئو سایت میباشد که باید دقت زیادی در آن به خرج داد. زیرا مو??قیت تلاش های بعدی شما در راستای سئو سایت، به درست انتخاب کردن کلمات کلیدی بستگی دارد.[/h]

یکی از کامل ترین و بهترین(به نظر من) ابزارهایی که میتواند به شما در یا??تن کلمات کلیدی مناسب کمک کند، گوگل کیورد پلنر میباشد. این ابزار، جزو مجموعه گوگل ادورز میباشد که طبیعتا شما برای است??اده از آن حتما باید اکانت گوگل ادورز داشته باشید.

با است??اده از این ابزار سئو سایت خود بالا ببرید.

نحوه است??اده از آن:

وارد حساب گوگل ادورز خود شوید و روی نماد آچار در نوار ابزار بالای ص??حه کلیک کنید.

سپس keyword planner را انتخاب کنید.

در اینجا با دو نوع انتخاب مواجه هستیم

حالا نحوه پیدا کردن کلمات کلیدی با است??اده از این دو ابزار را خواهیم دید.

Find new keywords

همان طور که از اسم آن پیداست، این یک ابزار ایده آل برای یا??تن کلمات کلیدی جدید میباشد.

همان طور که میبینید این ??یلد دارای عبارت های زیر میباشد.

 • Enter words
 • Phrases
 • url related to your business

حال برای است??اده هر چه بهتر از این ابزار، هر 3گزینه را تشریح میکنیم

 

Enter words:

اینها کلمات تکی هستند که کسب و کار شما را توصی?? میکنند. این به شما اجازه میدهد که به پایگاه داخلی کلمات کلیدی گوگل در صنایع مختل?? دسترسی داشته باشید.

 

Phrases:

در اینجا میتوانید کلمات کلیدی مرتبط را وارد کنید و یک لیست از اصطلاحات مرتبط بهم داشته باشید.

url related to your business:

این در درجه اول برای کاربران ادورز است.اما گاهی اوقات میتوانید چندین کلمه کلیدی را در اینجا با است??اده از ص??حه اصلی سایت یا یک مقاله از وب سایت خود پیدا کنید.

هنگامی که اطلاعات خود را به یکی یا هر سه گزینه وارد کردید، روی دکمه "get started" کلیک کنید.

بعد ص??حه نتایج را ببینید.

Get metrics and forecast for your keywords

این ویژگی برای زمانی است که شما یک لیست از کلمات کلیدی را در اختیار دارید و میخواهید میزان جست جوی آن را بررسی کنید. در واقع، به شما در تولید کلمات کلیدی جدید کمک نمیکند.

به سادگی یک لیست از کلمات کلیدی را در کادر جستجو وارد کنید و روی "get started" کلیک کنید.

ت??اوت آن با بخشی قبلی این است که اولا شما ??قط اطلاعاتی را در مورد کلمات کلیدی که وارد کرده اید، دریا??ت میکنید و ثانیا گوگل تعداد کلیک های دریا??تی و نمایش کلمات کلیدی شما را پیش بینی میکند.

هر دوی این ابزار شما را به ص??حه نتایج کلید واژه میبرد که مانند شکل زیر است.

در بالای ص??حه سه گزینه وجود دارد.

 • Location
 • Language
 • Search network

که هر یک را به مختصر توضیح میدهیم.

 • :

این بخش کشور یا کشورهایی است که شما قصد بازاریابی در آن را دارید. این بخش روی ایران تنظیم نمیشود.

 • :

این بخش زبان کلمات کلیدی میباشد که قصد تبلیغ آن را دارید. میتوانیدتنطیمات زبان خود را روی ??ارسی بگذارید.

 

Search network:

 

در اینجا شما میتوانید محدوده جست و جوی را برای خود تنظیم کنید. آیا میخواهید ??قط در گوگل دیده شوید یا در شرکای گوگل و همچنین اجزای دیگر گوگل مانند یوتیوب هم نمایش داده شوید.

 

بخش مهم بعدی ص??حه نتایج کلمات کلیدی، قسمت اضا??ه کردن ??یلتر میباشذ.

همان طور که میبینید تعدادی ??یلتر در این گزینه وجود دارد که آن ها را به مختصر توضیح میدهیم.


با است??اده از این ??یلتر کلماتی که دارای عبارت خاصی هستند نمایش داده میشوند.

به عنوان مثال شما میخواهید محتوایی در مورد یا??تن کلمات کلیدی بنویسید و میخواهید عبارت کلمه کلیدی در پیشنهادهای شما وجود داشته باشد.


این ??یلتر کلمات کلیدی که قبلا در تبلیغات ادورز از آن است??اده کردید را حذ?? میکند.

 

Avg.monthly searches

 

برای ??یلتر کردن کلماتکلیدی گر رقابت و همچنین حذ?? کردن کلماتی که حجم جستجوی بالایی ندارند به کار میرود.

به عنوان مثال شما کلماتی که زیر 100 سرچ در ماه دارند را نمیخواهید.

روی ??یلتر کلیک کرده

و عدد100 را وارد میکنید.


در اینجا سه گزینه رقابت کم، زیاد و متوسط وجود دارد.

البته این گزینه برای تبلیغات گوگل ادورز به کار میرود و توصیه میشود آن را خالی بگذارید.

 

Ad impression share


Top of page bid

 

این مقدار مورد انتظاری است که شما باید برای آگهی خود پرداخت کنید تا تبلیغ شما در صدر نتایج قرار بگیرد.

همان طور که میبینید دو گزینه high rang و low range وجود دارد.

گزینه low range ??یلتر کلمه کلیدی بدون قصد تجاری میباشد.

 

Organic impression share

 

اینجا کلمات کلیدی که در آن سایت شما در ص??حه نتایج گوگل نمایش داده میشود، را نشان میدهد (البته برای اینکار باید حساب سرچ کنسول و ادورز خود را بهم متصل کنید)

 

Organic average position

 

این ??یلتر جایگاه شما را در برخی کلمات کلیدی به طور میانگین نشان میدهد. برای اینکار هم لازم است سرچ کنسول را به ادورز متصل کنید.

حال که نتایج خود را ??یلتر کردید به بخش keyword idea میرویم.

در اینجا نیز چندین گزینه وجود دارد که آن ها را به صورت مختصر معر??ی میکنیم.

 

Keyword (by relevance)

 

لیستی از کلمات کلیدی که بیشترین ارتباط را با کلمه یا url که وارد کرده اید را دارند.

 

Avg.monthly search

 

همانطور که از نامش پیداست، میانگین سرچ در ماه را نشان میدهد. با این حال به یاد داشته باشید که این ??قط یک محدوده از میزان جست و جو هست و مقدار دقیق آن نیست.


نشان دهنده سطح رقابت در این کلمه کلیدی میباشد.

 

اکنون که شما میدانید از تمام ابزارهاو ویژگی های گوگل کیورد پلنر چگونه است??اده کنید، نوبت یا??تن کلمات کلیدی با است??اده ازاین ابزار میباشد. کلمات کلیدی که با آن ها میتوانید محتوای سایت خود را بهینه کنید.

حال از ابزار Finde new keywords که بهترین ابزار برای پیدا کردن کلمات کلیدی است است??اده میکنیم.

 

به عنوان مثال شما یک وب سایت در حوزه دیجیتال مارکتینگ دارید.

اگر شما بخواهید مطلبی در مورد نحوه سئو سایت بنویسید، کلمه سئو یک کلمه گسترده برای این مطلب خواهد بود و کلمه لینک بیلدینگ یک کلمه خیلی تخصصی خواهد بود. بنابراین کلمه کلیدی آموزش سئو میتواند کلمه مناسبی برای این مطلب باشد.

کلمه را وارد کرده و شروع را میزنیم و کلماتی که نشان داده میشوند را نگاه میکنیم.

چگونه کلید واژه ها را انتخاب کنیم؟

سه معیار میتواند به ما کمک کند.

 • Search volume(میزان جستجو)
 • Commercial intent(قصد تجاری)
 • Organic seo competition(رقابت در سئو ارگانیک)

 

گوگل کیورد پلنر زمانی به شما حجم دقیق جست و جوی یک کلمه را خواهد داد که شما یک اکانت ??عال ادورز داشته باشید. در غیر این صورت حجم جست و جو را به صورت یک محدوده به شما نشان خواهد داد.مانند شکل زیر

این محدوده تا حدودی م??ید است. به هر حال حجم کلید واژه نوسان دارد. بنابراین شما با همین اطلاعات نیز میتوانید کلمات کلیدی خود را انتخاب کنید.

اما یک تر??ند زیرکانه وجود دارد که شما بدون ??عال کردنت اکانت ادورز خود میتوانید میزان دقیق حجم جست و جو را ببینید.

قدم اول این است که یکی از کلید واژه های پیشنهادی را انتخاب کرده

سپس روی گزینه add to plan کلیک کرده

بعد از آن در قسمت سمت راست روی plan overview کلیک کرده

به قسمت impression نگاه کنید.

این عدد(در اینجا 37 هزار) میزان سرچ کلمه موردنظر میباشد.

همان طورکه میبینید گوگل کیورد پلنر یک ابزار بسیار م??ید ی میباشد اما دو ایراد عمده دارد.

اول اینکه به شما ایده هایی را میدهد که بسیار مرتبط با آنچه که شما تایپ میکنید میباشد.

دوم اینکه کلماتی را به شما میدهد که هر کس دیگری هم به آن دسترسی دارد. یعنی کلمات بسیار رقابتی میباشد.

اما خوشبختانه روشی وجود دارد که این مشکل را تا حدودی برطر?? میکند.

نحوه انجام آن اینگونه است که شما یک ادرس سایت در حوزه کاری خودتان را در ??یلد جستجو وارد میکنید.

مثلا شما در حوزه املاک کار میکنید. ادرس یکی ازرقبای خود را وارد کنید.

در اینجا لیستی از کلمات وجود دارند که رقبای شما هرگز ندیده اند.

این روش را روی موارد زیر نیز میتوانید امتحان کنید.

 • پست های بلاگ
 • برنامه های کن??رانس
 • مجلات خبری

این نوشته تقریبا تمام چیزی است که به گوگل کیورد پلنر مربوط میشود. حالا شما باید یک لیست عالی از کلمات کلیدی را داشته باشید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meysam71.000webhostapp.com/2018/06/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7/

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
 • Create New...