Jump to content
انجمن پی سی دی

آموزش برنامه نویسی php | آموزش php


teamsoot

Recommended Posts

 

 

کامل ترین دوره آموزشی php به صورت ص??ر تا صد

 

 

 

جزئیات این دوره ارزشمند

 

[h=3]سر??صل های این دوره[/h] [h=3]قسمت ۱ :مقدمه کار و دوره[/h]

 • در مورد مدرس
 • در مورد زبان برنامه نویسی PHP
 • مقایسه ی زبان های برنامه نویسی و زبان های نمادگذاری
 • PHP و چرایی انتخاب این زبان
 • زبان های Server-Side در مقابل Client-Side
 • تاریخچه ی PHP
 • معر??ی کلی دوره و هد?? نهایی آن
 • پیشنیازها ی دوره
 • آماده سازی محیط برنامه نویسی
 • سیستم عامل
 • مرورگر
 • راه اندازی وب سرور محلی (Local)
 • مجموعه ی AMP : Apache , MySQL , PHP در سیستم عامل های مختل??
 • نصب xampp و پیکربندی آن در ویندوز
 • یا??تن ??ولدر ریشه (root) وب سرور محلی و مدیریت ??ایل های برنامه ها
 • پیکربندی PHP و MySQL
 • تست وب سرور محلی و دیدن اطلاعات و ویژگی های PHP نصب شده
 • انتخاب ویرایشگر و محیط توسعه ی برنامه های PHP (IDE)
 • در مورد sublime و Notepad++ توضیحاتی خواهیم داد
 • تمرین

[h=3]قسمت ۲ : قرارداد ها، م??اهیم پایه[/h]

 • ??رمت ??ایل های PHP
 • ??رمت های انکدینگ پی اچ پی
 • ت??اوت ص??حات داینامیک و استاتیک
 • کار با داده ها و کد ها
 • نجوه پردازش اطلاعات توسط مرورگر
 • تگ های مهم و اساسی php
 • آشنایی با توابع echo و print برای چاپ مقادیر
 • توضیحات (Comments) در زبان PHP
 • تابع rand برای ساختن اعداد تصاد??ی
 • کدنویسی استاندارد
 • استاندارد تعین نام ها و کامنت ها
 • استاندارد تعین ??رمت ها
 • کد نویسی تمیز
 • پوشه بندی و ساختار ??ولدر ها

[h=3]??صل ۳ : انواع مختل?? داده ها و متغیرها در آموزش PHP[/h]

 • داده های دنیای پیرامون ما
 • آموزش متغیر ها نحوه ی تعری?? متغیرها
 • قواعد نامگذاری صحیح متغیرها
 • انواع مختل?? متغیرهای PHP
 • متغیرهای رشته ای
 • متغیرهای عددی صحیح
 • متعیرهای عددی اعشاری
 • متغیرهای بولین
 • متغیرهای آرایه ای
 • نوع های خاص : NULL و empty
 • متغیرهای ارجاعی
 • تخریب و از بین بردن متغیر ها با دستور unset
 • تشخیص نوع متغیرها با تابع gettype()
 • تغیر نوع متغیر با تابع settype()

 • تبدیل نوع متغیرها
 • ثابت ها در زبان PHP
 • ثابت های مهم و کاربردی از پیش تعری?? شده در PHP
 • کار با متغیرهای رشته ای
 • ت??اوت است??اده از تک کوتیشن و دابل کوتیشن در اطرا?? رشته ها
 • است??اده ی ترکیبی از متغیرها و داده ها در کدهای PHP
 • تمرین

[h=3]??صل ۴ : انجام اعمال مختل?? بر روی داده ها و متغیرها با است??اده از عملگر ها[/h]

 • تعری?? عملگر هاانواع عملگرها در زبان PHP
 • عملگرهای ریاضی و محاسباتی
 • عملگرهای استیرینگی
 • عملگرهای مقایسه ای
 • عملگرهای منطقی
 • عملگرهای بیتی
 • عملگرهای انتساب
 • عملگرهای خاص : ++ و
 • مثال های جذاب از عملگر ها

[h=3]??صل ۵ : شرط ها و عبارت های منطقی در آموزش php[/h]

 • تعری?? شرط ها و معر??ی شر ها
 • عبارت if
 • عبارت های else و else if
 • کد ها را بلاک بندی میکنیم
 • عبارت شرطی switch
 • نقش دستور break در ساختار switch در آموزش php
 • عبارت و عملگر شرطی ?
 • ارائه ی مثال های مختل?? برای درک عمقی از نحوه ی است??اده از شرط ها
 • مینی پروژه ۱ : محدود کردن نمایش محتوا بر اساس سن و جنسیت کاربر
 • مینی پروژه ۲ : نوشتن یک ماشین حساب با دستورات شرطی مختل?? در زبان PHP

[h=3]??صل ۶ : حلقه ها و آرایه ها در آموزش php[/h]

 • آموزش جل??ه ها در php
 • آرایه ها و متغیرهای مجموعه ای
 • آرایه های عددی در مقابل آرایه های Associative
 • م??هوم iteration در حلقه ها
 • حلقه for و بخش هایی از آن
 • ساختار حلقه foreach و کاربرد آن
 • ت??اوت for و foreach
 • ساختار حلقه while
 • ساختار حلقه do…while و ت??اوت آن با while
 • حلقه های تودرتو برای پردازشات چند بعدی
 • دستورات Continue و Break

[h=3]??صل ۷ : تعامل Html ، PHP و Javascript : است??اده مت??اوت از ایجکس[/h]

 • در این ??صل م??اهیم در قالب ساخت رابط کاربری یک وبلاگ تدریس می شوند .
 • لود و است??اده از ??ایل های PHP در همدیگر
 • توابع include و include_once
 • توابع require و require_once
 • مروری بر زبان نماد گذاری HTML
 • اسشسا??اده از html برای نمایش بهتر خروجی
 • است??اده از تگ های ??رمت بندی متن در خروجی
 • ایجاد خروجی های متغیر
 • مروری بر زبان جاوااسکریپت
 • تشریح کاربردهای زبان جاوااسکریپت
 • نحوه ی است??اده از کدهای جاوا اسکریپت در ص??حات PHP
 • نحوه ی انتقال و است??اده از داده ها و مقادیر php در کدهای جاوااسکریپت
 • جی کوئری (jQuery) و سهولت در نوشتن کدهای جاوااسکریپت !
 • بررسی اعتبار داده های ورودی کاربر توسط جاوااسکریپت (جی کوئری)
 • نمایش پیام هشدار پیش از انجام عملیات حساس، با است??اده از جاوااسکریپت
 • معر??ی ajaxمزایا و موارد است??اده از ajax
 • آموزش به کارگیری Ajax به همراه PHP
 • ایکون و لودینگ حین جست و جو
 • مینی پروژه : جست و جوی ایجکسی کاربران

[h=3]??صل ۸ : کار با داده های ورودی کاربران[/h]

 • ورودی ها و خروجی های php
 • گر??تن ورودی ها در php
 • تشریح کاربرد و عملکرد ??رم ها در ص??حات وب
 • ت??اوت دو متد Post و Get در ارسال داده ها
 • ساخت یک ??رم ثبت نام برای ذخیره سازی اطلاعات ا??راد

[h=3]??صل ۹ : آرایه های سوپرگلوبال[/h]

 • تعری?? آرایه های SuperGlobal
 • انواع آرایه ها ??وق سراسری و کاربرد آنها در زبان PHP
 • آرایه ی $_GET
 • آرایه ی $_POST
 • آرایه ی $_REQUEST
 • آرایه ی $_FILE
 • آرایه ی $_SERVER
 • نمایش اطلاعات ارسال شده

[h=3]??صل ۱۰ : توابع در آموزش برنامه نویسی php[/h]

 • تابع چیست و چرا باید از توابع است??اده کرد ؟
 • ساختار نوشتاری توابع
 • قواعد نامگذاری
 • پارامترها های توابع PHP
 • مقدار بازگشتی (خروجی) توابع
 • مثالی که مزایای است??اده از توابع را نشان می دهد .
 • نوع پارامتر های توابع PHP (مقداری و ارجاعی)
 • محدوده اعتبار متغیرها (Scope) و متغیرهای سراسری (global variables)
 • مقداردهی پیش??رض برای پارامترهای تابع
 • تعری?? تابع با تعداد متغیری از پارامترهای ورودی
 • تولید مقادیر چندگانه توسط یک تابع
 • نحوه ی دسترسی به متغیرهای سراسری
 • چک کردن وجود یا عدم وجود تابع با نام خاص
 • م??هوم توابع بازگشتی و مثالی کاربردی از آن

[h=3]??صل ۱۱ : توابع : توابع از پیش تعری?? شده[/h]

 • توابع از پیش تعری?? شده ی PHP و مزایای است??اده از آنها
 • نحوه ی جستجوی توابع مختل?? PHP و یا??تن توابع مورد نیاز شما
 • کار با تاریخ و زمان :
 • دریا??ت و ??رمت بندی تاریخ کنونی سرور و تبدیل timestamp به تاریخ
 • دریا??ت زمان و ساعت کنونی سرور به شکل timestamp
 • دریا??ت زمان کنونی به میکروثانیه
 • ساخت یک شئ از کلاس تاریخ
 • ساخت یک شئ تاریخ با ??رمت دلخواه
 • دریا??ت منطقه ی زمانی
 • تنظیم کردن منطقه ی زمانی
 • ا??زودن یک مقدار (ساعت،روز،ماه …) به یک تاریخ
 • کم کردن و ت??ریق یک بازه ی زمانی از یک تاریخ
 • دریا??ت اختلا?? زمانی بین دو تاریخ مختل??
 • انجام تغیرات در تاریخ
 • نمایش یک تاریخ با ??رمت خاص
 • دریا??ت اجزاء مختل?? تاریخ (روز، ماه، سال، ثانیه، دقیقه، ساعت و …)
 • دریا??ت زمان طلوع خورشید
 • دریا??ت زمان غروب خورشید
 • تنظیم ساعت در یک تاریخ
 • دریا??ت برچسب زمانی (timestamp) یک تاریخ
 • تبدیل یک رشته ی تاریخ به timestamp
 • دریا??ت اطلاعات و اجزاء مختل?? تاریخ کنونی سرور
 • دریا??ت اجزاء مختل?? تاریخ (ساعت، روز، ماه و …) به صورت عدد صحیح
 • بهره گیری و است??اده از تاریخ ??ارسی با کتابخانه ی jdf
 • کار با رشته ها :
 • دریا??ت طول یک رشته
 • ا??زودن اسلش ها به رشته و دلیل انجام اینکار
 • تبدیل کد حرو?? به کاراکتر و برعکس
 • شکستن یک رشته به تکه های کوچکتر با سایز مشخص
 • نمایش اطلاعات در مورد حر?? های رشته ی متنی
 • محاسبه ی checksum از رشته ی ورودی
 • crypt : تابعی برای در هم ریزی (hash) رشته
 • md5,md5_file : توابعی برای در هم ریزی (hash) رشته و ??ایل
 • sha1,sha1_file : توابعی برای در هم ریزی (hash) رشته و ??ایل
 • جداسازی بخش های یک رشته بر اساس یک رشته ی جداکننده
 • چسباندن تمام اعضای یک آرایه و تبدیل آنها به یک رشته
 • تبدیل کاراکترهای html به کاراکترهای اجرایی
 • برعکس تابع html_entity_decode
 • تبدیل کاراکترهای خاص html به کاراکترهای اجرایی
 • برعکس تابع htmlspecialchars_decode
 • کوچک کردن اولین حر?? رشته
 • حذ?? ??اصله ها (یا حرو?? خاص) از اطرا?? رشته ها
 • تبدیل کاراکترهای خط جدید به تگ br در html
 • تجزیه کردن رشته به متغیرها
 • تجزیه کردن یک url و دریا??ت اجزای آن
 • چاپ یک رشته به صورت ??رمت بندی شده
 • محاسبه ی میزان شباهت بین دو رشته
 • پر کردن یک رشته تا طول خاص با رشته ای دیگر
 • جایگزین کردن یک رشته ی دلخواه با بخشی از رشته
 • تکرار یک رشته به تعداد دلخواه
 • جا به جا کردن حرو?? رشته به صورت تصاد??ی
 • شکستن یه رشته به رشته های کوچکتر و قرار دادن در آرایه
 • دریا??ت اطلاعات مربوط به تعداد تکرار کلمات در رشته
 • یا??تن اولین رخداد یک رشته در رشته ی بزرگتر
 • یا??تن موقعیت رخداد یک رشته در رشته ی بزرگتر
 • مقایسه ی بین دو رشته
 • تهی کردن رشته از تگ ها html و php
 • دریا??ت تعداد تکرار یک زیررشته در رشته ی بزرگتر
 • کوچک و بزرگ کردن حرو?? رشته
 • دریا??ت یک زیر رشته از رشته ی بزرگتر
 • احاطه کردن رشته با رشته ای دیگر در تکه هایی با اندازه ی مشخص
 • ??شرده سازی و کاهش سایز رشته ها
 • کار با آرایه ها :
 • ساخت یک آرایه
 • شمارش تعداد عناصر آرایه
 • چک کردن وجود یک کلید در آرایه
 • چک کردن حضور یک مقدار در آرایه
 • دریا??ت همه یا بخشی از کلید های یک آرایه
 • دریا??ت همه ی مقادیر موجود در آرایه
 • تغیر حرو?? همه ی کلیدهای آرایه
 • شکستن آرایه به چند بخش
 • ایجاد یک آرایه با ترکیب دو آرایه ی کلیدها و مقادیر
 • دریا??ت تعداد تکرار اعضای آرایه
 • بدست آوردن ت??اوت دو آرایه با همدیگر
 • پر کردن بخشی از آرایه با مقادیر خاص
 • ??یلتر کردن اعضای ارایه با است??اده از یک تابع callback
 • جابجایی کلیدها و مقادیر یک آرایه با همدیگر
 • محاسبه ی اشتراک دو آرایه
 • ادغام و اجتماع دو آرایه
 • مخلوط کردن آرایه به صورت تصاد??ی در آموزش برنامه نویسی php
 • توابع مرتب سازی آرایه ها
 • پرکردن آرایه از مقادیر تا طول خاص
 • اضا??ه کردن یک عنصر به انتهای آرایه
 • برداشتن آخرین عضو آرایه
 • محاسبه ی حاصل جمع و ضرب کل عناصر آرایه
 • برداشتن یک یا چند عنصر از آرایه به صورت تصاد??ی و رندم در آموزش php
 • جایگزینی عناصر آرایه با عناصر یک آرایه ی دیگر
 • معکوس کردن آرایه
 • جستجو در آرایه
 • دریا??ت یک زیر آرایه از آرایه ی بزرگتر
 • حذ?? عناصر تکراری از آرایه
 • اعمال یک تابع برای اجرا بر روی تک تک عناصر آرایه در آموزش php
 • پیمایش در عناصر آرایه
 • استخراج متغیر از اعضای آرایه
 • تمرین
 • کار با ??ایل ها :
 • ایجاد ??ایل و ??ولدر در سرور
 • دریا??ت اطلاعات کامل یک ??ایل
 • دریا??ت نام ??ایل با است??اده از مسیر آن
 • دریا??ت مسیر ??ولدر حاوی ??ایل از مسیر آن
 • چک کردن وجود یا عدم وجود یک ??ایل
 • چک کردن ??ایل/پوشه بودن یا نبودن یک ??ایل
 • خواندن کل محتوای ??ایل و قراردادن آن در یک آرایه
 • خواندن ??ایل و دریا??ت کل محتوای آن به عنوان یک رشته
 • نوشتن یا اضا??ه کردن اطلاعات از یک رشته به درون ??ایل
 • بازکردن و بستن یک ??ایل
 • خواندن اطلاعات از درون یک ??ایل
 • نوشتن اطلاعات در ??ایل
 • دریا??ت سایز و ??رمت (نوع) ??ایل
 • آپلود و انتقال ??ایل بر روی سرور
 • دریا??ت نام و اطلاعات ??ایل های موجود در پوشه ها
 • اجبار به دانلود ??ایل با است??اده از php
 • تغیر مجوزهای دسترسی به ??ایل
 • کپی کردن یک ??ایل به آدرسی دیگر
 • تغیر نام ??ایل بر روی سرور
 • حذ?? ??ایل ها و پوشه ها
 • دریا??ت اطلاعات ??ضای خالی وکل دیسک سرور
 • توابع مت??رقه :
 • تولید اعداد تصاد??ی
 • توابع ریاضی و محاسباتی
 • دریا??ت اطلاعات مربوط به میزان است??اده از رم
 • دریا??ت اطلاعات میزان است??اده از CPU سرور

[h=3]??صل ۱۲ :آموزش php اصول طراحی پایگاه داده (Database)[/h]

 • پایگاه داده (Database) و سیستم مدیریت پایگاه داده (DBMS) چیست ؟
 • است??اده از پایگاه داده در مقابل ??ایل ها
 • انواع مختل?? پایگاه های داده در آموزش برنامه نویسی php
 • پایگاه های داده رابطه ای (Relational Database)
 • مدل ER و م??اهیم پایه ی آن (Entity Relationship Model)
 • تشریح انواع رابطه ها (۱-۱, n-1, n-m)
 • تشریح م??اهیم دیتابیس (جدول، رابطه، کلیدها، ??یلدها و رکوردها)
 • ایندکس ها، کلیدهای اصلی و کلید های خارجی
 • م??اهیم مهم در طراحی پایگاه داده
 • اشتباهات رایج در طراحی پایگاه داده و تشریح مشکلات آن
 • نرمال سازی جداول پایگاه داده

[h=3]??صل ۱۳ : کار با پایگاه داده ی MySQL و چگونگی اتصال PHP به دیتابیس[/h]

 • معر??ی سیستم مدیریت پایگاه داده ی MySQL
 • آشنایی با ابزار PhpMyAdmin و مدیریت جداول پایگاه داده به صورت دستی
 • انجام ۴ عمل اصلی پایگاه داده (CRUD) در محیط PhpMyAdmin
 • انجین های ذخیره سازی جداول و معایب و مزایای هر کدام (InnoDB vs MyISAM)
 • معر??ی ویژگی های مختل?? یک ستون از جداول پایگاه داده (نام، نوع، سایز، مقدار پیش??رض و …)
 • تشریح انواع داده ها (DataTypes) در SQL
 • SQL : زبانی برای درخواست اطلاعات و انجام تغیرات در پایگاه داده (Query Language)
 • آموزش زبان SQL : آموزش انجام اعمال اصلی در پایگاه های داده (CRUD) با زبان SQL
 • ساخت جداول پایگاه داده (Create)
 • شرح دادن جداول پایگاه داده و دیدن اطلاعات آنها (Describe)
 • حذ?? جداول پایگاه داده (Drop)
 • خواندن اطلاعات جداول پایگاه داده (Select)
 • درج و ویرایش مقادیر در جداول پایگاه داده (Insert & Update)
 • حذ?? مقادیر از جداول پایگاه داده (Delete)
 • ایجاد نسخه ی بکاپ از پایگاه داده و جداول آن
 • ریستور کردن پایگاه داده از بکاپ های گر??ته شده
 • اجرای دستورات SQL در محیط PhpMyAdmin
 • روش های اتصال به پایگاه داده از طریق PHP با رابط های mysqli, mysql و PDO
 • آشنایی کلی با رابط MySQL
 • تشریح نحوه اتصال به پایگاه داده از طریق رابط MySQL
 • عدم است??اده از رابط MySQL به خاطر منسوخ شدن آن از ورژن ۵٫۵ php به بعد
 • آشنایی کلی با رابط MySQLi
 • تشریح نحوه اتصال به پایگاه داده از طریق رابط MySQLi
 • آشنایی کلی با رابط PDO
 • تشریح نحوه اتصال به پایگاه داده از طریق رابط PDO
 • اجرای کوئری های دلخواه بر روی دیتابیس از طریق PHP و رابط MySQLi

[h=3]??صل ۱۴ : Cookie ها و Session ها در PHP و ت??اوت کاربرد آنها[/h]

 • کوکی و سشن : تعری?? م??اهیم و تشریح ت??اوت های آن ها
 • تشریح کاربرد های کوکی و موارد است??اده از آن
 • توضیح در مورد آرایه ی $_COOKIE
 • کار با کوکی ها در PHP
 • ایجاد و تنظیم کوکی ها
 • خواندن و است??اده از کوکی ها
 • حذ?? و از بین بردن کوکی ها
 • نحوه ی تعیین زمان انقضای کوکی ها
 • مشاهده و مدیریت دستی کوکی ها در مرورگرهای مختل??
 • تشریح کاربرد های سشن و موارد است??اده از آن
 • توضیح در مورد آرایه ی $_SESSION
 • کار با سشن ها در PHP
 • ایجاد و تنظیم سشن ها
 • خواندن و است??اده از سشن ها
 • حذ?? و از بین بردن سشن ها
 • هش کردن اطلاعات حساس (مثل رمزهای عبور) برای امنیت بیشتر
 • مقایسه ی الگوریتم های مختل?? هش کردن اطلاعات

[h=3]??صل ۱۵ : اصول خطایابی و Debug کردن برنامه ها: مشکلات رایج و راه حل ر??ع آنها[/h]

 • سطوح مختل?? خطاها و پیام ها در زبان PHP
 • انواع مختل?? خطاها در زبان PHP
 • خطاهای نوشتاری و تجزیه ای (Syntax Errors)
 • خطاهای مهلک (Fatal Errors)
 • خطاهای هشداری (Warning Errors)
 • خطاهای اطلاعاتی (Notice Errors)
 • تشریح و توضیح انواع خطاها با ارائه ی مثال های ریز
 • روش اصولی ر??ع خطاهای مختل?? در PHP
 • خطاهای رایج و راه حل ر??ع آنها در زبان PHP
 • مشکلات نوشتاری در زبان PHP
 • مشکل نمایش سورس php در مرورگر
 • مشکل عدم نمایش خروجی کدهای PHP (??عال سازی نمایش ارورها)
 • مشکل در ورود پارامترهای مناسب برای توابع
 • مشکل عدم امکان تعری?? دوباره ی توابع تکراری
 • مشکل عدم امکان دسترسی به ویژگی ها و متد های یک متغیر که Object نیست
 • مشکل شروع شدن سشن در مکان دیگر
 • اشتباه در است??اده از عملگر انتساب به جای عملگر تست برابری
 • مشکل در نحوه ی است??اده از عملگرهای == و ===
 • مشکلات موجود در کوئری های SQL
 • مشکل ارسال چندباره Header و دلایل بروز آن
 • مشکل نمایش کاراکترهای ??ارسی به شکل علامت سوال ؟؟؟؟؟؟؟ (در ??ایل ها و پایگاه داده)

[h=3]??صل ۱۶ : امنیت در PHP : شناسایی باگ های امنیتی و ر??ع آن ها[/h]

 • چرا و چگونه برنامه هایی ایمن بنویسیم ؟
 • شناخت انواع حملات و مشکلات امنیتی، پیشنیازی برای نوشتن برنامه های امن
 • دلایل ایجاد ناامنی در برنامه های PHP و راه حل ر??ع انها
 • قانون اول ! عدم اعتماد به داده ها کاربران
 • مشکلات در پیکربندی وب سرور
 • مشکلات ناشی از ??عال بودن register_globals و نحوه ی غیر ??عال سازی آن
 • عدم تنظیم صحیح نحوه ی گزارش خطاها
 • مشکلات موجود به دلیل عدم انتخاب انکودینگ استاندارد
 • ساختار نامناسب برنامه برای لود کردن ??ایلها
 • عدم است??اده از نام ها و مقادیر پیش ??رض
 • حذ?? ??ایل های نصب اسکریپت ها پس از اتمام مراحل نصب
 • قابل پیشبینی بودن ر??تار ، ساختار و کدهای شما و مشکلات آن
 • غیر??عال سازی و یا است??اده ی صحیح از Powerful Commands ها در php
 • انتخاب نوع و سایز مناسب برای ستون های جداول پایگاه داده
 • پسوردهای ضعی?? و مشکلات ناشی از آن
 • خصوصیت های یک پسورد مطمئن و قوی
 • مشکلات امنیتی مربوط به دیتابیس و تزریق SQL یا SQL Injection
 • مشکلات ناشی از تزریق کد و داده های خطرناک (Cross-Site Scripting – XSS)
 • مشکلات ناشی از دزیده شدن Session ها و Cookie ها
 • حملات CSRF و راهکارهای مقابله با آن
 • کهنه بودن ورژن نرم ا??زارها و اسکریپت ها
 • است??اده از ??ریم ورک های معرو?? برای ر??ع بسیاری از نگرانی های امنیتی
 • مشکلات موجود در هاست های اشتراکی، تهیه ی هاست از شرکت های معتبر و متخصص
 • آماده ی حمله ی هکرها باشید ! چه مسائلی را باید همیشه رعایت کنم و به یاد داشته باشم ؟
 • آشنایی بیشتر با الگوریتم های کدگذاری و Hash کردن

[h=3]??صل ۱۷ : شئ گرایی در PHP و اصول برنامه نویسی Object Oriented در آموزش php[/h]

 • نگاهی به دنیای پیرامون ما
 • مشکلات و محدودیت های برنامه نویسی Functional
 • تشریح م??هوم شئ گرایی و مزیت های آن
 • تاریخچه و ویژگی های برنامه نویسی OOP در زبان PHP
 • اصول و م??اهیم برنامه نویسی شئ گرا :
 • م??هوم ارث بری (Inheritance)
 • م??هوم مخ??ی سازی (Encapsulation)
 • م??هوم چند شکلی (Polymorphism)
 • م??هوم انتزاع/تجرید (Abstraction)
 • شناخت عناصر مهم در برنامه نویسی شئ گرا :
 • طبقه بندی ها (Classes)
 • ویژگی ها (Properties)
 • عملیات و متد ها (Methods)
 • اشیاء (Objects or Instances)
 • ارائه مثال های کاربردی برای درک بهتر م??هوم شئ گرایی، کلاس های اشکال هندسی و ا??راد
 • نحوه ی نامگذاری کلاس ها، ویژگی ها و متدها
 • نحوه ی ایجاد یک کلاس در زبان PHP
 • عناصر تشکیل دهنده ی یک کلاس (ویژگی ها و متدها)
 • م??هوم کلمات کلیدی public و private و protected در تعری?? ویژگی ها و متدهای کلاس
 • نحوه ی تعری?? ویژگی های کلاس
 • نحوه ی تعری?? متد های (ر??تارهای) کلاس
 • نحوه ی ساختن نمونه ها (Instances) از یک کلاس تعری?? شده : (کلمه کلیدی new)
 • عملگر -> در PHP
 • متد سازنده (Constructor) در برنامه نویسی شئ گرای PHP
 • متد تخریب کننده (Destructor) در برنامه نویسی شئ گرای PHP
 • م??هوم متدهای getter و setter در کلاس ها
 • م??هوم عناصر استاتیک و کلمات کلیدی self و static در کلاس های PHP
 • تشریح ت??اوت بین $this و self در آموزش برنامه نویسی php و آموزش php
 • نحوه ی ارث بری کلاس ها در زبان PHP (به ارث بردن ویژگی های کلاس ??رزند از کلاس پدر)
 • دسترسی به عناصر کلاس پدر با کلید parent
 • Override کردن متدهای کلاس پدر در آموزش php
 • کلیدهای const و final و دلایل است??اده از آنها
 • توضیحات تکمیلی در مورد کاربرد های کیورد static
 • ا??زودن قابلیت شمارش تعداد نمونه های ساخته شده از یک کلاس
 • کپی کردن اشیاء با است??اده از clone در آموزش برنامه نویسی php
 • عدم کپی شدن اشیاء با عملیات انتساب و ر??تار این عملیات در آموزش php
 • تشخیص کلاس یک شئ و نمونه ی ساخته شده با عملگر instanceof
 • تعین نوع پارامترهای ورودی متد ها (type hinting)
 • مقداردهی خصوصیت های خاص ??رزندان یک کلاس در متد سازنده ی آن
 • است??اده از متد سازنده ی کلاس پدر/والد در کلاس های ??رزند
 • توضیحات تکمیلی در مورد کیورد final
 • جلوگیری از extend شدن یک کلاس با است??اده از کیورد final
 • ثابت های جادویی برای دریا??ت نام کلاس، متد و ??ضای نام کنونی
 • دریا??ت اطلاعات همه ی خصوصیات یک شئ و کلاس
 • دریا??ت مشخصات همه ی متدهای یک شئ و کلاس
 • آشنایی کلی با زبان UML و مدلسازی ساختار کلاس های یک سیستم
 • کلاس های abstract در PHP و کاربرد آنها
 • متدهای abstract و توضیح آن در آموزش برنامه نویسی php
 • رابط ها (interfaces) و دلیل است??اده از آن ها در آموزش php
 • آشنایی با م??هوم Object Iteration
 • اصول و م??اهیم برنامه نویسی شئ گرا :
 • م??هوم ارث بری (Inheritance)
 • م??هوم مخ??ی سازی (Encapsulation)
 • م??هوم چند شکلی (Polymorphism)
 • م??هوم انتزاع/تجرید (Abstraction)
 • Serialization : تبدیل اشیاء و متغیرهای مختل?? به رشته و بازیابی آن ها
 • کاربرد مهم تبدیل اشیاء به رشته و ذخیره سازی مستقیم آنها در ??ایل، سشن و دیتابیس
 • دیدن کاربرد serialization در محبوبترین cms دنیا ، وردپرس
 • دیدن تمام متدها و خصوصیت های mysqli و PDO و نحوه ی جستجو برای یادگیری کاربرد آنها
 • طراحی ساختار کلاس های وسایل نقلیه

[h=3]??صل ۱۸ : مباحث مت??رقه، کاربردی و پیشر??ته[/h]

 • تشریح بعضی مطالب تکمیلی و جامانده
 • راه حل های ر??ع مشکل نمایش ؟؟؟؟؟ به جای حرو?? ??ارسی
 • پاسخ به برخی از سوالات مطرح شده در آموزش برنامه نویسی php
 • انجام serialization دلخواه با پیاده سازی رابط Serializable از پیش تعری?? شده
 • تشریح مشکل لود کردن ??ایل کلاس های PHP شما برای است??اده
 • است??اده از تابع __autoload() برای لود کردن خودکار کلاس ها
 • استثناها و مدیریت آن ها در PHP (Exeption Handling)
 • تشریح م??هوم استثناها در PHP و دلایل است??اده از آن ها
 • تعری?? یک کلاس برای ایجاد یک نوع خطای (استثنای) دلخواه
 • تشریح ساختار بلاک try…catch و دلایل و نحوه ی است??اده از آن
 • معر??ی بعضی از استثناهای پیش تعری?? شده ی PHP
 • عبارت های منظم و تطبیق الگوها (Regular Expressions & Pattern Matching)
 • تشریح م??هوم الگوها (Patterns) و دلایل است??اده از آن ها
 • معر??ی یک وبسایت برای تست عبارت های منظم به صورت آنلاین
 • جداکننده ها، کاراکتر کلاس ها، تکرارکننده ها و …
 • تشریح و نوشتن الگوی چندین داده ی خاص از جمله ایمیل، آدرس، و شماره تل??ن
 • استخراج داده های خاص از یک رشته و متن بزرگ
 • توابع PHP برای کار با عبارت های منظم
 • استخراج تمامی ایمیل ها از یک متن بزرگ
 • استخراج تمام url ها از یک متن بزرگ در آموزش php
 • استخراج تمام شماره تل??ن ها از یک متن بزرگ
 • اعتبارسنجی و پاکسازی داده ها با است??اده از عبارت های منظم
 • توضیح کتابخانه ی CURL و آشنایی با آن
 • ??عال سازی ماژول curl در wamp در آموزش php
 • دریا??ت محتوای ص??حات وب با است??اده از URL آنها
 • چند مثال جالب و کاربردی در است??اده از کتابخانه ی curl :
 • دریا??ت تعداد لایک ها و share های یک url در شبکه های اجتماعی با است??اده از curl
 • دریا??ت محتوا و سورس کد یک url با است??اده از کتابخانه ی curl
 • دریا??ت کل لینک های درون یک ص??حه ی وب از طریق کدهای آموزش php
 • دریا??ت کل تصاویر درون ص??حه ی وب با است??اده از curl
 • ارسال ایمیل از طریق PHP
 • است??اده از تابع پیش??رض mail در php
 • است??اده از کتابخانه ی phpmailer
 • توضیح کتابخانه ی GD و آشنایی با آن
 • ??عال سازی ماژول GD در wamp
 • ایجاد و ویرایش تصاویر در PHP با است??اده از کتابخانه ی gd
 • چند مثال جالب و کاربردی در است??اده از کتابخانه ی GD :
 • ساخت یک عکس مستطیلی ساده و رنگبندی آن
 • ایجاد یک تصویر از متن ها در آموزش برنامه نویسی php
 • ایجاد یک تصویر و قرار دادن متن بر روی محیط یک دایره
 • تغیر سایز و کوچک و بزرگ کردن تصویر با است??اده از کتابخانه gd
 • برش یا Crop کردن تصویر با است??اده از GD
 • توضیح در مورد کدهای امنیتی (Captcha) در ??رم ها
 • منطق و نحوه ی پیاده سازی و است??اده از کدهای امنیتی (CAPTCHA) در ??رم ها
 • یک مثال کاربردی از کدهای امنیتی در یک ??رم html
 • تشریح م??هوم وب سرویس و آشنایی با کاربردهای آن
 • است??اده از خدمات دیگر سایت ها با بهره گیری از وب سرویس آن ها
 • توضیح در مورد Soap و رابط اتصال به وب سرویس
 • چند مثال کاربردی در مورد است??اده از وب سرویس در آموزش برنامه نویسی php
 • دریا??ت آب و هوای یک شهر با است??اده از وب سرویس و کدهای php
 • دریا??ت اطلاعات مربوط به یک کشور خاص با php
 • دریا??ت اطلاعات مربوط یه مسابقات ??وتبال با است??اده از وب سرویس آن
 • است??اده از پنل های SMS و ارسال SMS از طریق PHP با بهره گیری از وب سرویس
 • چند نمونه مثال کاربردی : ارسال SMS، دریا??ت اعتبار پنل SMS و ایجاد یک مخاطب و …
 • درگاه پرداخت بانکی و توضیح در مورد روش و منطق پیاده سازی آن ها
 • توضیح و تشریح ایجاد کد درگاه پرداخت پارس پال
 • توضیح در مورد انجام کارهای اتوماتیک پس از تائید پرداخت مو??قیت آمیز کاربر
 • توضیح و تشریح کد PHP درگاه پرداخت بانک ملت
 • نمونه کد درگاه بانک ملت به همراه سند PDF راهنمای آن
 • ??ریمورک های PHP و مدل MVC
 • آشنایی با مدل MVC
 • توضیح دلایل است??اده از مدل MVC در آموزش برنامه نویسی php
 • تشریح م??اهیم Model, View و Controller در مدل MVC و وظای?? هر بخش
 • معر??ی چند مورد از ??ریم ورک های MVC معرو?? PHP
 • آشنایی با م??هوم ??ریم ورک
 • تشریح مجموعه مزایای ??ریمورک ها برای است??اده در پروژه های PHP
 • توضیح یک نمونه از روند اجرای کار در ??ریمورک های PHP در آموزش برنامه نویسی php
 • آیا است??اده از ??ریمورک ها ضروری است ؟

[h=3]??صل ۱۹ : پیاده سازی پروژه های جامع، کاربردی و عملی[/h]

 • در این ??صل با است??اده از آموخته های خود در طول دوره، از ابتدا تا انتها پروژه های عملی و کاملا واقعی را با هم پیاده سازی می نماییم . تمامی مراحل انجام پروژه شامل طراحی پایگاه داده، ایجاد پایگاه داده، ایجاد کدهای هسته ی پروژه، رعایت مسائل امنیتی و … با زبانی ساده و کاملا روان توضیح داده می شوند . با انجام این ۳ پروژه یک جمع بندی بسیار خوب از تمامی مباحث این دوره خواهید داشت و در عمل است??اده ی صحیح از آموخته های خود را خواهید دید . پس از انجام این پروژه ها به راحتی قادر خواهید بود پروژه های دیگر با موضوعات مختل?? را نیز پیاده سازی نمایید .
 • تشریح مراحل و گام های انجام یک پروژه ی واقعی
 • پروژه های جامع Functional :

[h=3]پروژه ۱ : ایجاد یک سیستم پرسش و پاسخ (Ticketing System)[/h]

اهدا?? پروژه ی ۱ :

 • آشنایی با نحوه طراحی و ایجاد پایگاه داده برای این اسکریپت
 • آشنایی با نحوه ی نمایش، ثبت، حذ?? و ویرایش یک موجودیت (محتوا – سوال/جواب ) در پایگاه داده
 • آشنایی با نحوه ی پیاده سازی برنامه بر اساس پارامترها و ایجاد راحتی بیشتر در تغیرها بعدی
 • آشنایی با نحوه ی پیاده سازی عملیات ورود و خروج کاربر (ادمین)
 • آشنایی با نحوه ی پیاده سازی قابلیت جستجو برای سایت (??رم جستجو)
 • آشنایی با منطق و نحوه ی ص??حه بندی مطالب (سوالات) در برنامه های PHP
 • آشنایی با نحوه ی مدیریت سیستم بر روی رابط کاربری اصلی و عدم است??اده از پنل مدیریت
 • آشنایی با برخی تر??ندهای امنیتی در پیاده سازی برنامه های PHP
 • آشنایی با نحوه ی آگاه سازی کاربران از طریق ایمیل و SMS پس از رویدادی خاص

[h=3]پروژه ۲ : ایجاد یک وبسایت گالری و ??روش تصاویر با امکان پرداخت آنلاین و خرید تصاویر[/h]

اهدا?? این پروژه :

 • آشنایی با نحوه طراحی و ایجاد پایگاه داده برای این اسکریپت در آموزش php
 • آشنایی با نحوه ی نمایش، ثبت، حذ?? و ویرایش موجودیت ها (کاربر، تصویر، س??ارشات و … ) در پایگاه داده
 • آشنایی با نحوه ی پیاده سازی برنامه بر اساس پارامترها و ایجاد راحتی بیشتر در تغیرها بعدی
 • آشنایی با نحوه ی پیاده سازی عملیات ورود و خروج کاربران موجود در پایگاه داده
 • آشنایی با نحوه ی مدیریت سیستم در یک پنل جداگانه در آموزش برنامه نویسی php
 • آشنایی با م??هوم سبد خرید و نحوه ی پیاده سازی آن
 • آشنایی با محا??ت از ??ایل های ??روشی و دانلود انها از طریق یک اسکریپت بررسی کننده ی خریدار !
 • آشنایی با علامت گذاری بر روی تصاویر برای جلوگیری از دانلود تصاویر اصلی و نمایش دمو از آنها
 • آشنایی با نحوه ی پیاده سازی قابلیت ??راموشی رمز عبور و ریست کردن پسورد کاربر
 • آشنایی با نحوه ی دسته بندی محتوا در وبسایت ها در آموزش برنامه نویسی php
 • آشنایی با نحوه ی گزارش گیری از داده های موجود در پایگاه داده با کوئری ها SQL
 • آشنایی با نحوه ی است??اده از درگاه پرداخت و انجام عملیات اتوماتیک پس از پرداخت مو??قیت آمیز (شبیه سازی درگاه پرداخت)
 • آشنایی با میزان پردازش کار ها در PHP و راه حل هایی برای نوشتن کدهایی بهینه تر از لحاظ منابع مصر??ی
 • آشنایی با مسائل موجود در هنگام پرداخت آنلاین و است??اده از سبد خرید (ق??ل سبد، مشکل کوکی به تنهایی و …)
 • انجام تمرین برای شما و تکمیل برخی قسمت های پروژه در آموزش برنامه نویسی php

 • پروژه ی جامع شئ گرا :

[h=3]پروژه ۳ : ایجاد سیستم مدیریت محتوا (وبلاگ) با برنامه نویسی OOP[/h]

قابلیت ها و امکانات این پروژه (وبلاگ – cms) :

 • وجود یک کاربر ادمین برای مدیریت محتوای وبلاگ در آموزش php
 • قابلیت ورود و خروج کاربر ادمین به وبلاگ
 • وجود یک پنل مدیریت که ??قط کاربر ادمین می تواند به آن دسترسی داشته باشد
 • کارهایی که در پنل مدیریت می توان انجام داد عبارتند از :
 • ارسال یک مطلب جدید در دسته بندی خاص در آموزش برنامه نویسی php
 • مدیریت مطالب شامل حذ?? و ویرایش مطالب ارسال شده
 • مدیریت دسته بندی های وبلاگ در آموزش php
 • مدیریت نظرات مطرح شده برای مطالب
 • قابلیت حذ??، تائید کردن و عدم تائید دیدگاه های ارسالی
 • قابلیت ا??زودن منوی جدید از طریق پنل مدیریت و نمایش آن در سایدبار وبلاگ
 • قابلیت حذ?? و ویرایش منوهای سایت در آموزش برنامه نویسی php
 • قابلیت مشخص کردن ترتیب نمایش منو ها در سایدبار
 • قابلیت ویرایش و حذ?? منوها از طریق پنل مدیریت در آموزش برنامه نویسی php
 • وجود ص??حه ی تنظیمات وبلاگ در پنل مدیریت در آموزش برنامه نویسی php
 • قابلیت تغیر و آپدیت کردن تنظیمات وبلاگ در آموزش برنامه نویسی php
 • قابلیت هایی که در نمای ظاهری وبلاگ (CMS) وجود دارد :
 • نمایش آخرین مطالب ارسالی در ص??حه نخست وبلاگ در آموزش برنامه نویسی php
 • قابلیت نمایش مطالب یک دسته بندی خاص
 • قابلیت جستجو در مطالب وبلاگ با تطبیق دقیق عبارت جستجو شده
 • قابلیت ص??حه بندی مطالب وبلاگ (بخشی از آن به عنوان تمرین به شما محول شده)
 • قابلیت نمایش منوهای جستجو و دسته بندی ها در سایدبار سایت
 • قابلیت نمایش منوی های دلخواه ایجاد شده در پنل مدیریت بر اساس ترتیب آنها
 • قابلیت نمایش مطلب در یک ص??حه ی خاص و جداگانه (ص??حه مطلب)
 • قابلیت ارسال نظر و دیدگاه برای مطالب وبلاگ آموزش php
 • قابلیت لایک کردن نظرات بازدیدکننده ها (دقیقا شبیه همین چیزی که در بخش نظرات سون لرن داریم)
 • هر کاربر ??قط ۱ بار می تواند به یک نظر رای(لایک) دهد .
 • محدودیتی برای مدیر وبلاگ در لایک کردن نظرات وجود ندارد و به هر تعداد می تواند لایک کند
 • امکان ??عال کردن و غیر??عال کردن قابلیت لایک نظرات از طریق پنل مدیریت در آموزش php

[h=3]??صل ۲۰ : جمع بندی، ادامه کار و توصیه های مهم[/h]

 • جمع بندی مباحث دوره
 • توصیه هایی برای حر??ه ای تر شدن
 • مشخص نمودن مسیر آینده ی شما : بعد از پایان این دوره چه کنم ؟

 

 

https://teamsoot.com/product/php-cource/


Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...
 • 8 months later...

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
 • Create New...