Jump to content
انجمن پی سی دی

دانستنی های میدان نقش جهان اصفهان


Recommended Posts

 

meydan-naghshe-jahan-3.jpg

 

 

 

 

 

[h=2]میدان نقش جهان[/h]

 

 

 

 

[h=3]اینجا ایران است[/h] [h=3]#ایران_من_زیباست[/h] [h=3]ایران را بهتر بشناسیم: [/h]

بناهای تاریخی موجود در چهار طر?? میدان نقش جهان شامل عالی‌قاپو، مسجد شاه (مسجد امام)،

مسجد شیخ لط??‌الله و سردر قیصریه است.

علاوه بر این بناها دویست حجره دو طبقه پیرامون میدان واقع شده‌است که عموماً جایگاه عرضهٔ صنایع دستی اص??هان می‌باشند.

میدان نقش جهان در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۱۳ به شماره ۱۰۲ در ??هرست آثار ملی ایران ثبت شد

و در اردیبهشت ۱۳۵۸ به شماره ۱۱۵ جزء نخستین آثار ایرانی بود.

که به‌عنوان میراث جهانی یونسکو نیز به ثبت جهانی رسید.

میدان نقش جهان، میدانی مستطیل شکل درازای ۵۶۰ متر و پهنای ۱۶۰ متر (طول ۴۴۰ قدم و عرض ۱۶۰ قدم)در مرکز شهر اص??هان است.

پیرامون میدان دویست حجره دو طبقه قرار دارد.

ا??زون بر آن چهار بنای عالی‌قاپو، مسجد شاه، مسجد شیخ لط??‌الله و سردر قیصریه نیز در میانه چهار ضلع این مستطیل ساخته شده‌اند.

تاریخچه میدان نقش جهان

پیش از آن‌که شهر اص??هان به پایتختی ایران ص??وی برگزیده شود در محل این میدان باغی گسترده و وسیع وجود داشته‌ است

بنام «نقش جهان». این باغ همچنین محل استقرار ساختمان‌های دولتی و کاخ ??رمانروایان تیموری و آق‌قویونلوها بود.

در آن زمان بخش میْدانی باغ، «درب کوشک» نام داشت.

این بخش در ضلع غربی میدان نقش جهان امروزی و در محل ساخت کاخ عالی قاپو قرار داشته‌است.

در دوران سلجوقیان، دست کم بخشی از باغ نقش جهان بنام به میدان «کوشک» بوده‌است.

دستگیری برکیارق از سوی برادرش محمود در این میدان رخ داده‌است.

همچنین میدان کوشک، جایگاه اعدام محکومان به اعدام و برگزاری برخی از آیین‌های رسمی همچون جشن نوروز بوده‌است.

از ابتدای سلطنت شاه عباس اول، سطح میدان در اندازه بسیار بزرگتر از میدان کوشک سابق تسطیح شده

و بارها آیین چراغانی و آتش‌بازی در آن برپا شده‌است.

منابع گوناگون، بنای به شکل ??علی را در دوره سلطنت شاه عباس اول و به سال ۱۰۱۱ قمری دانسته‌اند.

به ادعای خبرگزاری ??ارس به نقل از سرپرست هیئت ح??اری و شناسایی صاحب‌الامر تبریز احتمال دارد که در بنای این میدان از نقشهٔ

میدان حسن پادشاه در تبریز (که توسط همین هیئت در حال ح??اری و کش?? است) است??اده شده باشد.

استاد محمدرضا و استاد علی‌اکبر اص??هانی، نام دو تن از معمارانی است که میدان را طرح‌ریزی نموده و آن را به شکل ??علی بنا نهاده‌اند.

نام این دو معمار بر سردر بناهای پیرامونی میدان به چشم می‌خورد.

 

 

 

 

 

 

 

ÙÛدا٠ÙÙØ´ جÙاÙ

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...