Jump to content
انجمن پی سی دی

10 مدل موی مردانه که خانمها میپسندند


Recommended Posts

[h=1][/h]

73294.jpg

 

مدل مویی که بیشتر خانمها طر??دار آن هستند و با نوع موهای شما و شخصیتتان سازگاری دارد انتخاب کنید.

هروقت سری به سلمانی زدید یکی از مدل موهای ا??راد مشهور را امتحان کنید.

از همسرتان بپرسید چه مدل مویی دوست دارد. ببینید چه مدل مویی به شما پیشنهاد می کند. شاید این سوال شب عروسی تان را به یادتان بیاورد.

1-10Best-Haircuts-HOLDING-Open.jpg

خانم ها به مدل مو خیلی توجه می کنند.

مشکل: همه خانمها به مدل مو و جذابیت آن توجه چندانی نمی کنند و نمی دانند چه مدل مویی جذابتر از بقیه است. بعضی از آنها موهای آش??ته و ژولیده دوست دارند، و بعضی هر برعکس.

راه حل: مدل مویی که بیشتر خانمها طر??دار آن هستند و با نوع موهای شما و شخصیتتان سازگاری دارد انتخاب کنید.

زاک ا??رون

2-10Best-Haircuts-Slide01-199x300.jpg

این مردها می توانند این مدل را انتخاب کنند: مردهای سهل انگار، بی قید، غیررسمی.

این مردها نمی توانند این مدل را انتخاب کنند: مردهای بالای 30 سال نمی توانند در یک محیط کار رسمی و مناسب این مدل را برای موهایشان انتخاب کنند.

نوع مویی که برای این مدل باید داشته باشید: صا?? و کمی موج دار.

چگونه می شود این مدل را درست کرد: از روغن یا واکس مو است??اده کنید. یک چهارم موهایتان را در دستانتان بگیرید، سپس روغن را به موهای خشکتان بزنید، با انگشتتان موهایتان را تقسیم کنید.

سیمون باکر

3-10Best-Haircuts-Slide02-199x300.jpg

این مردها می توانند این مدل را انتخاب کنند: مردهای رمانتیک و مردهایی که می خواهند تک به نظر برسند.

این مردها نمی توانند این مدل را انتخاب کنند: مردهای محکم و جدی.

نوع مویی که برای این مدل باید داشته باشید :موج دار و ??ر

چگونه می شود این مدل را درست کرد: به خاطر اینکه این مدل برای موهایی مناسب است که موهای کنار سرشان کمی بلند است بهتر است از سشوار است??اده کنید. از کرم های حالت دهنده مو است??اده کنید، آن را به موهایتان بزنید، قسمت جلوی موهایتان را حالت دار کنید و اجازه دهید تا خشک شود.

مهکاد بروک

4-10Best-Haircuts-Slide03-199x300.jpg

این مردها می توانند این مدل را انتخاب کنند: مردهایی که اعتماد به ن??س بالایی دارند، دانش آموزانی که برای مدرسه یا سرببازانی که باید موهایشان را کچل کنند.

این ا??راد نمی توانند این مدل را انتخاب کنند: کسانی که جمجمه یا ??رق سرشان قلمبه یا برجستگی دارد.

چگونه می شود این مدل را درست کرد: شما به یک کرم اصلاح و یک تیغ نو نیاز دارید. اگر موهایتان بلند از دو یا سه سانت بیشتر هست، اول آن را کوتاه کنید. ??راموش نکنید که پس از اینکه موهایتان را تراشیدید ک?? سرتان را چرب کنید.

جک گایلن هال

5-10Best-Haircuts-Slide04-199x300.jpg

این مردها می توانند این مدل را انتخاب کنند: تقریبا همه. این مدل مو برای مردهای بازاری و تاجرها مناسب است.

این مردها نمی توانند این مدل را انتخاب کنند: مردهایی که خلاقیت بسیار بالایی دارند و مردهای سرکش و متمرد نمی توانند این مدل را انتخاب کنند.

نوع مویی که برای این مدل باید داشته باشید: موهای صا?? و پرپشت

چگونه می شود این مدل را درست کرد: برای این مدل نباید از هیچ محصولی برای موهایتان است??اده کنید. اما می توانید ازکمی ژل و یک شانه است??اده کنید.

رابرت پتینسون:

6-10Best-Haircuts-Slide05-199x300.jpg

این مردها می توانند این مدل را انتخاب کنند: مردهای هنری و هنرمند و مردهای تنبل

این مردها نمی توانند این مدل را انتخاب کنند: مردهایی که می خواهند در کاری بسیار حر??ه ای به نظر برسند.

نوع مویی که برای این مدل باید داشته باشید: موهای موج دار و پرپشت.

چگونه می شود این مدل را درست کرد: از واکس یا روغن مو است??اده کنید و موهایتان را به سمت بالا ??رم دهید و کمی هم آن را نامرتب و آش??ته درست کنید.

نکته: دوش گر??تن را از قلم نیندازید تا موهایتان بهتر حالت بگیرد.

جان کو

7-10Best-Haircuts-Slide06-199x300.jpg

این مردها می توانند این مدل را انتخاب کنند: مردهای جدی، محکم، آرام و ساکت و مردهای با آی کیوی بالا.

این مردها نمی توانند این مدل را انتخاب کنند: مردهای چاپلوس و مردهایی که موهایشان را نمی توانند به یک طر?? بزنند.

نوع مویی که برای این مدل باید داشته باشید: موهای صا?? بهتر است و کمک می کند به راحتی موهایتان به یک طر?? حالت بگیرد.

چگونه می شود این مدل را درست کرد: با است??اده از ژل و شانه

ادم برودی

8-10Best-Haircuts-Slide071-199x300.jpg

این مردها می توانند این مدل را انتخاب کنند: مردهای شوخ طبع

این مردها نمی توانند این مدل را انتخاب کنند: مردهای ??وق العاده جدی

نوع مویی که برای این مدل باید داشته باشید: موهای مجعد، حالت دار و ??ر

چگونه می شود این مدل را درست کرد: با است??اده از ژل های حالت دهنده. کمی ژل را در دستانتان بریزید و به موهای خیس تان بزنید سپس اجازه دهید تا موهایتان خشک شود. به موهایتان اصلا دست نزنید. این باعث حالت و موج دارتر کردن موهایتان می شود.

رایان رینولدز

9-10Best-Haircuts-Slide08-199x300.jpg

این مردها می توانند این مدل را انتخاب کنند: مردهایی که اعتماد به ن??س بالایی دارند، مردهایی که به خودشان زیاد اهمیت می دهند، و مردهای مرموز.

این مردها نمی توانند این مدل را انتخاب کنند: مردهایی که می خواهند هنری به نظر برسند.

نوع مویی که برای این مدل باید داشته باشید: صا?? و کمی حالت دار.

چگونه می شود این مدل را درست کرد: با است??اده از ژل حالت دهنده می توانید مدل موهایتان را مانند موهای رینولدز کنید. ژل را به موهای خشکتان بزنید و با شانه موهایتان را به سمت بالا و عقب ببرید.

متو مک کانگی

10Best-Haircuts-Slide09-199x300.jpg

این مردها می توانند این مدل را انتخاب کنند: مردهای هنرمند، و مردهایی که کاری به دیگران ندارند.

این مردها نمی توانند این مدل را انتخاب کنند: مردهایی که دارای چند شغل هستند.

نوع مویی که برای این مدل باید داشته باشید: موهای حالت دار و مجعد

چگونه می شود این مدل را درست کرد: از یک شامپوی مناسب برای موهایتان است??اده کنید و پس از استحمام کرم حالت دهنده را به موهای خیس تان بزنید و بگذارید خشک شود.

www.seemorgh.com/lifestyle

اختصاصی سیمرغ

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...