رفتن به مطلب
انجمن پی سی دی

donyayeazoleh

عضو
 • تعداد ارسال ها

  8
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 معمولی

درباره donyayeazoleh

 • درجه
  �عالیت 0%

Converted

 • محل زندگی
  تهران

Converted

 • شغل
  مربی بدنسازی

Converted

 • جنسیت شما
  مرد
 1. برنامه بدنسازي براي عضله بازو برنامه بدنسازي براي عضله بازو نياز به دقت و ظرا??ت بسيار بالايي دارد. چون اين عضله جز عضلات كوچك بدن محسوب مي شود و هر تمرين اضا??ي مي تواند باعث متوق?? شدن رشد اين عضله شود. به همين دليل در زماني كه قصد نوشتن يك برنامه بدنسازي اصولي را داريد بايد به اين عضله خيلي توجه كنيد و بين 6 تا 8 ست را براي اين عضله در نظر بگيريد. بايد حتمأ از سيستم ها براي تمرين اين عضله است??اده كنيد كه باعث آسيب به اين عضله نشود. مثلأ مي توانيد از سيستم من??ي در برنامه بدنسازي خود است??اده كنيد تا اين عضله بتواند به خوبي رشد كند. در تحقيقي كه قبلأ انجام داده ايم متوجه شديم كه بسياري از ورزشكاران سال هاست كه در ناحيه بازو دچار توق?? رشد شده اند. بعد از اين كه برنامه بدنسازي اين ا??راد را مشاهده كرديم متوجه شديم كه در قسمت تمرينات بازو از ست هاي بسيار زيادي است??اده كرده اند. به همين دليل بايد عضله بازو را در چند حركت و 6 تا 8 ست تمرين بدهيد تا رشد كند. بهتر است كه اول يك عضله بزرگ را تمرين بدهيد و بعد عضله كوچكي مانند بازو را تمرين بدهيد. البته منظور ما از 6 تا 8 ست براي تمرين بازو ??قط براي جلوبازو مي باشد. در صورتي كه اگر شما بخواهيد پشت بازو را هم اضا??ه كنيد بايد بين 6 تا 8 ست را هم براي پشت بازو در نظر بگيريد. بايد در طراحي برنامه بدنسازي خود بسيار دقت كنيد و از تمرين دادن جلوبازو قبل و يا بعد از تمرينات زيربغل خودداري كنيد. چون در هنگام تمرينات زيربغل قسمت جلوبازو به اندازه كا??ي تحت ??شار قرار مي گيرد و بلا??اصله تمرين دادن عضله جلوبازو در اين زمان كار اشتباهي مي باشد. بهتر است كه برنامه بدنسازي خود را به گونه اي طراحي كنيد كه 2 بار در ه??ته بتوانيد بر روي عضله جلوبازو و پشت بازو تمرين كنيد. چون اين عضله با دو بار دره??ته تمرين به خوبي جواب مي دهد. بهتر است كه در برنامه بدنسازي خود در آخر تمرينات بازو از دستگاه ها با تكرارهاي بالا مثلأ 20 يا 30 تكرار است??اده كنيد تا خون زيادي در عضله بازوي شما پمپ شود در اين صورت رشد عضله بازو خيلي بيشتر و سريع تر خواهد بود. در هنگام نوشتن برنامه بدنسازي به عضله بازو خيلي اهميت بدهيد.
 2. برنامه بدنسازي حر??ه اي برنامه بدنسازي حر??ه اي از قانونمندي هاي مهمي پيروي مي كند كه بايد حتمأ در برنامه بدنسازي هر ??رد حر??ه اي لحاظ شود. اين قانونمندي ها مي تواند تمام قسمت هاي عضلاني را در جهات مختل?? به خوبي تمرين بدهد. بايد حتمأ توجه كنيد كه هر برنامه بدنسازي نمي تواند حر??ه اي باشد. اگر ??قط برنامه شما 6 روز تمرين سخت دره??ته باشد به اين معني نيست كه شما در رده حر??ه اي تمرين مي كنيد. بايد در كنار 6 روز تمرين سخت در ه??ته به عضلات قوي و ضعي?? بدن هم خيلي توجه كنيد. ??قط با توجه كردن به نقاط ضع?? و قوت خود مي توانيد خيلي سريع به نتايج خوبي برسيد. اگر مي خواهيد در برنامه بدنسازي خود خيلي حر??ه اي تر عمل كنيد مي توانيد در هر ست عضله را تا حد ناتواني ببريد. در اين صورت مي توانيد با خيال آسوده منتظر رشد عضلات باشيد. اشتباه بزرگي كه در بين بدنسازان ايراني وجود دارد اين است كه به اشتباه ??كر مي كنند كه ??قط بايد در ست آخر به ناتواني عضلاني برسند در صورتي كه در طراحي برنامه بدنسازي براي ا??راد حر??ه اي بايد در هر ست تا ناتواني عضلاني پيش برويد و نكته مهم تر اين است كه بايد بعد از انجام يك تمرين سخت از پروتئين هاي زود جذب است??اده كنيد تا رشد عضلات شما تضمين شود. به همان اندازه كه بايد برنامه بدنسازي كامل و حر??ه اي باشد به همان اندازه هم بايد برنامه غذايي كامل و حر??ه اي باشد. مخصوصأ بعد از تمرينات كه بايد پروتئين و آمينواسيدهاي ضروري به عضلات برسد. در نوشتن برنامه بدنسازي بهتر است كه براي عضلات بالاتنه از سيستم هايي است??اده كنيد كه بيشتر با تكرارهاي كم در ارتباط باشد. و درعوض براي عضلات پايين تنه بايد از سيستم هايي در برنامه است??اده كنيد كه سوزش شديد درعضلات پايين تنه ايجاد كند. در نوشتن برنامه بدنسازي حر??ه اي بايد حتمأ براي عضلات بزرگ بدن از سيستم هايي كه در هر تكرار عضله را به ناتواني مي رساند است??اده كنيد و براي عضلات كوچك بايد از سيستم هايي است??اده كنيد كه عضله خيلي خسته نشود و براي روزهاي آينده انرژي عضلات كوچك از بين نرود. در طراحي برنامه بدنسازي بايد همه قسمت هاي عضلات جز به جز در نظر گر??ته شود.
 3. برنامه بدنسازي حر??ه اي برنامه بدنسازي حر??ه اي از قانونمندي هاي مهمي پيروي مي كند كه بايد حتمأ در برنامه بدنسازي هر ??رد حر??ه اي لحاظ شود. اين قانونمندي ها مي تواند تمام قسمت هاي عضلاني را در جهات مختل?? به خوبي تمرين بدهد. بايد حتمأ توجه كنيد كه هر برنامه بدنسازي نمي تواند حر??ه اي باشد. اگر ??قط برنامه شما 6 روز تمرين سخت دره??ته باشد به اين معني نيست كه شما در رده حر??ه اي تمرين مي كنيد. بايد در كنار 6 روز تمرين سخت در ه??ته به عضلات قوي و ضعي?? بدن هم خيلي توجه كنيد. ??قط با توجه كردن به نقاط ضع?? و قوت خود مي توانيد خيلي سريع به نتايج خوبي برسيد. اگر مي خواهيد در برنامه بدنسازي خود خيلي حر??ه اي تر عمل كنيد مي توانيد در هر ست عضله را تا حد ناتواني ببريد. در اين صورت مي توانيد با خيال آسوده منتظر رشد عضلات باشيد. اشتباه بزرگي كه در بين بدنسازان ايراني وجود دارد اين است كه به اشتباه ??كر مي كنند كه ??قط بايد در ست آخر به ناتواني عضلاني برسند در صورتي كه در طراحي برنامه بدنسازي براي ا??راد حر??ه اي بايد در هر ست تا ناتواني عضلاني پيش برويد و نكته مهم تر اين است كه بايد بعد از انجام يك تمرين سخت از پروتئين هاي زود جذب است??اده كنيد تا رشد عضلات شما تضمين شود. به همان اندازه كه بايد برنامه بدنسازي كامل و حر??ه اي باشد به همان اندازه هم بايد برنامه غذايي كامل و حر??ه اي باشد. مخصوصأ بعد از تمرينات كه بايد پروتئين و آمينواسيدهاي ضروري به عضلات برسد. در نوشتن برنامه بدنسازي بهتر است كه براي عضلات بالاتنه از سيستم هايي است??اده كنيد كه بيشتر با تكرارهاي كم در ارتباط باشد. و درعوض براي عضلات پايين تنه بايد از سيستم هايي در برنامه است??اده كنيد كه سوزش شديد درعضلات پايين تنه ايجاد كند. در نوشتن برنامه بدنسازي حر??ه اي بايد حتمأ براي عضلات بزرگ بدن از سيستم هايي كه در هر تكرار عضله را به ناتواني مي رساند است??اده كنيد و براي عضلات كوچك بايد از سيستم هايي است??اده كنيد كه عضله خيلي خسته نشود و براي روزهاي آينده انرژي عضلات كوچك از بين نرود. در طراحي برنامه بدنسازي بايد همه قسمت هاي عضلات جز به جز در نظر گر??ته شود.
 4. سلام دوست عزیز اگر از اسکوات و لی??ت است??اده نکنید مشکلی پیش نخواهد آمد
 5. برنامه بدنسازي و سيستم هرمي برنامه بدنسازي با سيستم هرمي يكي از مهم ترين سيستم ها جهت ا??زايش حجم عضلات مي باشد. بهتر است كه از اين سيستم محبوب در برنامه بدنسازي خود است??اده كنيد تا هميشه در حال رشد كردن باشيد. سيستم هرمي سيستمي است كه هم مي تواند در برنامه بدنسازي ا??راد مبتدي قرار بگيرد و هم مي تواند در برنامه ا??راد حر??ه اي قرار بگيريد. اين سيستم تمريني به گونه اي مي باشد كه در هر ست ??شار تمرين بيشتر از قبل احساس مي شود و در مرحله اي ورزشكار را به ناتواني عضله مي رساند. بهتر است كه از اين سيستم ??قط 3 بار در سال در برنامه بدنسازي است??اده كنيد. سيستم هرمي مي تواند حتي به صورت معكوس هم اجرا شود. به اين صورت كه از سنگين به سبك حركت كنيد يعني سنگين ترين وزنه را در ست اول كه بسيار پرانرژي مي باشيد اجرا كنيد. اما اين روش داراي مشكلاتي مي باشد و مي تواند ريسك آسيب ديدگي را به شدت ا??زايش بدهد. بهتر است كه در برنامه بدنسازي خود از تركيب اين سيستم هرمي است??اده كنيد تا متوجه شويد كه كدام روش اين سيستم براي شما كارايي بيشتري دارد و بر اين اساس برنامه بدنسازي خود را طراحي كنيد.
 6. سلام دوست عزیز بهتره هر روز صبح به مدت چند دقیقه از میله بار??یکس آویزان شوید(??قط آویزان شوید کا??ی است) این کار قوز درمان می کنه
 7. donyayeazoleh

  برنامه بدنسازي بانوان

  برنامه بدنسازي بانوان برنامه بدنسازي براي بانوان مت??اوت از برنامه آقايان مي باشد. در برنامه نويسي براي بانوان بايد از دستگاه هاي بدنسازي بيشتر است??اده شود و بهتر است كه بيشتر حركات به صورت تمركزي انجام شود. چون انجام حركات ان??جاري براي بانوان زياد مناسب نيست و ممكن است باعث آسيب ديدگي شود. برنامه بدنسازي بانوان بايد با ست هاي كم و تكرارهاي كم همراه باشد و از سيستم هايي است??اده شود كه استقامت عضلات را بيشتر كند. بايد براي عضلات كوچك بدن از ست هاي خيلي كمتر است??اده شود. در طراحي برنامه بدنسازي براي بانوان بايد تعداد روزهاي تمرين در ه??ته خيلي كم باشد. مثلأ 2 روز يا 3 روز تمرين در ه??ته مي تواند مناسب باشد. بهترين روش طراحي برنامه بدنسازي است??اده از تكرارهاي بالا و به اصطلاح سوزشي باشد. معمولأ اين روش برنامه نويسي براي بانوان بسيار م??يدتر است. اما متاس??انه خانم ها از برنامه هاي آقايان تقليد مي كنند و بعد از مدتي چون رشدي در عضلاتشان ات??اق نمي ا??تد بدنسازي را كنار مي گذارند. پس بهتر است از يك متخصص بخواهيد تا يك برنامه بدنسازي مخصوص شما و با توجه به انتظاراتي كه از تمرينات بدنسازي داريد براي شما طراحي كند. مثلأ 6 روز تمرين در ه??ته براي بانوان به هيچ عنوان مناسب و كارساز نمي باشد.
 8. سلام به همه دوستان گلم از این به بعد هر سوالی در مورد بدنسازی و ??یتنس داشتید می توانید در همین بخش مطرح کنید تا کارشناسان دنیای عضله در اولین ??رصت به سوالات شما پاسخ بدهند مو??ق باشید
×
×
 • جدید...