Jump to content
انجمن پی سی دی

زن 54 ساله ای که مثل دختر 25 ساله است!! + عکس


Recommended Posts

201147.jpg

بازار داغ جراحی های زیبایی برای جوان ماندن ذهن ها را از پذیرش خیلی از واقعیات دور ساخته است.

ا??رادی در اطرا??یان ما هستند که به اصطلاح بسیار خوب مانده اند و قیا??ه شان به سن شان نمی خورد این بار می خواهیم راز این جوان ماندن را از زبان یکی از این ا??راد بیان کنیم.

کیم خانمی است که به گ??ته خودش در نظر اطرا??یان در 25 سالگی مانده است ولی در واقعیت 54 سال سن دارد و یک دختر و پسر 25 و 24 ساله دارد.

وی رمز این جوانی را در ورزش و تغذیه مناسب و ژن خوب می داند.

 

81024_598.jpg

 

کیم می گوید در 53 سالگی که حس کردم اثرات پیری روی چهره ام خود نمایی می کند به جای ر??تن به سراغ یک جراح زیبایی به سراغ یک پزشک تغذیه ر??تم و از همان جا با تغییرات لازم در زندگی ام در جهت از بین بردن آثار پیری برآمدم.

وی می گوید شاید زنان دیگر مثل من ژن جوانی را نداشته باشند اما از تغذیه و ورزش نمی توان غا??ل شد چون این دو تکنیک خیلی به من کمک کردند.

 

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...