رفتن به مطلب
انجمن پی سی دی
secret63

تاریخ و فرهنگ خراسان شمالی

پست های پیشنهاد شده

دوستان مطالب در مورد تاریخ و ??رهنگ خراسان شمالی رو ??قط در این بخش قرار دهند

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

استان خراسان شمالی

N.Khorasan استان خراسان شمالی

 

[لینکها ??قط برای اعضا نشان داده می شود. ]

موقعیت : شمال شرق ایران

مجاورت : شمال: کشور ترکمنستان جنوب:استان خراسان رضوی جنوب غربی: استان سمنان شرق: استان خراسان رضوی غرب: استان گلستان

آب و هوا: دارای آب و هوای متنوعی است ولی آب و هوای غالب در این منطقه؛ سردکوهستانی است

وسعــــت: ۲۸۱۷۹ کیلومتر مربع

جمعـیــت: حدود ۸۰۰۰۰۰ ن??ر

تقسیمات: 6 شهرستان ،۱۵ بخش ،۴۰ دهستان و۸۶۲ روستای دارای سکنه

شهرستانها: اس??راین، بجنورد، جاجرم، شیروان، مانه و سَمَلقان

مرکـــــز : بجنورد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

استان خراسان شمالی در یک نگاه استان خراسان شمالی با مساحتی حدود ۲۸۱۷۹ کیلومتر مربع از ۶ شهرستان بجنورد (مرکز استان)، شیروان ،اس??راین، مانه و سملقان ،جاجرم و ??اروج تشکیل شده است. این استان از نظر موقعیت جغرا??یایی؛ از شمال با کشور ترکمنستان، از شرق و جنوب با استان خراسان رضوی، از جنوب غربی با استان سمنان و از غرب با استان گلستان هم مرز است. آثار کش?? شده در این استان نشان از قدمت تاریخی کهن آن دارد. محوطه باستانی معرو?? به پهلوان و تپه حیدران جاجرم، قدمتی بیش از ۱۲ هزار سال دارند. قدیمی ترین اثر باستانی پابرجای قبل از اسلام (بنای سنگی اسپاخو) در غرب شهرستان مانه و سملقان در ??اصله ۵ کیلومتری شمال شاهراه آسیایی در روستای اسپاخو نیز دلیل دیگری بر صحت این ادعا است.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

استان خراسان شمالی به مرکزیت شهر بجنورد یکی از استان‌های کشور ایران است. این استان با مصوبه دولت در سال ۱۳۸۳ (هجری خورشیدی) و پس از تقسیم استان خراسان به سه استان ایجاد شد.

 

جغرا??ی منطقه

 

استان خراسان شمالی با جمعیت تقریبی ۸۰۰۰۰۰ ن??ر ومساحت ۲۸۱۷۹ کیلومتر مربع (تراکم ۳۰ ن??ر درکیلومتر مربع)، ۷۱/۱ درصد از مساحت و۲۲/۱ درصد ازجمعیت کل کشوررا به خود اختصاص داده است بنابراین به لحاظ مساحت از ۱۴ استان کشور و۵۱ کشور جهان بزرگتر است و از لحاظ جمعیتی نیز از ۷ استان کشور پرجمعیت تر می‌‌باشد. این استان از۶ شهرستان بجنورد (مرکز استان)، شیروان ،اس??راین، مانه وسملقان ،جاجرم ،??اروج و۱۵ بخش ،۴۰ دهستان و۸۶۲ روستای دارای سکنه تشکیل شده است واز نظر موقعیت جغرا??یایی ازشمال با کشور ترکمنستان (با ۲۸۱ کیلومتر مرز مشترک)، از شرق وجنوب با استان خراسان رضوی ،ازجنوب غربی با استان سمنان وازغرب با استان گلستان هم مرز است . براساس نتایج آخرین سرشماری عمومی ن??وس ومسکن درسال ۱۳۷۵ ازجمعیت ۷۳۲۶۴۶ ن??ری ساکن درمحدوده ??علی خراسان شمالی تعداد ۲۸۸۵۷۸ ن??ر ساکن درنقاط شهری بوده‌اند که به این ترتیب نرخ شهرنشینی با رقمی معادل ۴/۳۹ درصد از رقم بسیار پایین تری نسبت به نرخ متوسط شهرنشینی کشور (۳/۶۱درصد)برخوردار بوده است و برآوردها حاکی از آن است که این میزان درسال ۱۳۸۲ به ۶/۴۳ درصد ا??زایش یا??ته است و از ۷۹۴ هزار ن??ر جمعیت این استان، ۳۶۵ هزار ن??ر ساکن در ۱۴ نقطه شهری می‌‌باشند. مردم استان خراسان شمالی که متشکل از اقوام ??ارس ، كرد ، ترکمن، و … می‌‌باشند، با وحدت و یکپارچگی خاصی، استان را به کانون وحدت قومیتها و مذاهب مختل?? تبدیل کرده اند. جمعیت استان با ضریب جوانی ۴۴ درصد (نسبت سهم سنین کمتر از۱۵ سال ازکل جمعیت استان) از نرخ باسوادی ۵/۷۶ درصد و پایین تر از ۸۰ درصد متوسط کشور برخوردار است.

 

شهرستان‌ها

 

صنعت ومعدن

 

مجتمع عظیم پتروشیمی، کارخانه سیمان وکارخانه‌های پلاستیک بجنورد، مجتمع ??ولاداس??راین، کارخانه آلومینای جاجرم، نیروگاه برق کارخانه قند وکارخانه الیا?? شیروان، کارخانه‌های متعدد پنبه پاک کنی، صنایع غذایی ،کشاورزی ،ساختمانی و… نشانگر جایگاه ویژه این استان درصنعت منطقه شمال شرق کشور است. براساس نتایج سرشماری کارگاه‌های صنعتی ۱۳۸۱ کشور، خراسان شمالی دارای ۳۶۰۰ کارگاه صنعتی با ۱۲۵۴۵ شاغل است که دارای ۸۷۳۶۱۰ میلیون ریال ارزش ا??زوده می‌‌باشد. تعداد۱۰۷ واحد صنعتی با ۱۰ن??ر کارکن وبیشتر درسطح استان ??عال است. درحال حاضر ۳۰معدن ??عال ازجمله معادن اکسیدآلومینیوم، کلسیت، بنتونیت ، باریت ، ماسه سیلیسی، سنگهای تزئینی و…. درسطح استان بهره برداری می‌شود و به عبارتی۸۹/۰معادن ??عال کشور دراین استان واقع می‌‌باشد.

 

آموزش وپرورش

 

 

میزان باسوادی که مهترین شاخص آموزشی بشمار می‌آید دراستان نسبت پایین تری را از متوسط کشور نشان می‌‌دهد بطوریکه در مقابل میزان با سوادی ۸۰ درصدی کشور باسوادی استان ۵/۷۶ درصد می‌‌باشد که از عمده‌ترین دلایل آن باید به میزان جمعیت بالای روستانشین و محرومیت برخی از این روستاها بویژه در نوار مرزی اشاره کرد. در سال تحصیلی ۸۳-۸۲ تعداد کل دانش آموزا ن مقاطع مختل?? تحصیلی درسطح استان ۱۷۴۳۳۳ ن??ر بوده است .که از این تعداد ۴۶٫۸ درصد در مقطع ابتدایی و ۲۷درصد در مقطع راهنمایی و ۱۵٫۹درصد در مقطع متوسطه و۶٫۷درصد در مقطع متوسه رشته‌های ??نی و حر??ه‌ای مشغول تحصیل هستند. شاخص تراکم دانش آموز درکلاس دردو مقطع ابتدائی وراهنمایی وضعیت مطلوبتری را از متوسط کشور نشان می‌‌دهد اما در مقطع متوسطه درمقابل متوسط ۵/۲۵ ن??ر درکلاس وضعیت دراستان ۲۷ ن??ر می‌‌باشد. نسبت دانش آموز به معلم نیز وضعیت مطلوبتری را ازمتوسط کشور نشان می‌‌دهد. درموردضریب بهره مندی از کلاس ??قط وضعیت دردوره راهنمایی نامناسب تر از متوسط کشور می‌‌باشد. اما معضل درخصوص آموزش عمومی، کمبود کلاس ووجود مدارس وکلاسهائی با با??ت وعمر زیاد (تخریبی) می‌‌باشد بطوریکه درحال حاضر تراکم درکلاس ??یزیکی درمقاطع ابتدائی، راهنمائی ومتوسطه بترتیب ۲۶، ۴۰و ۳۹ ن??ر می‌‌باشد و۵۸۴ کلاس درس نیز استیجاری می‌‌باشد.

 

آموزش عالی

 

در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده پرستاری ومامائی،دانشگاه پیام نوروآموزشکده ??نی وحر??ه‌ای ومرکز تربیت معلم در بجنورد ??عال می‌‌باشدو لزوم ایجاد دانشگاههای دیگر بخصوص دانشگاههای علمی کاربردی وغیر انت??اعی بشدت احساس می‌شود.درسال تحصیلی ۸۳-۸۲دراستان حدود ۱۰۵۰۰ دانشجو مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد ??قط ۲٫۴۶درصد مربوط به دانشگاههای دولتی که ازطریق کنکور دانشجو پذیرش میگیرند است. رشته‌های تحصیلی موجود در دانشگاههای خراسان شمالی (بجنورد) هم اینک ۴۰ رشته تحصیلی در دانشگاههای بجنورد .

 

ت??رج گاه ها

بابا امان - بش قارداش - پی قو - کمپ گلستان - آبشار حمید - اس??یدان، غار درق، آبشار بیار.

- میراث ??رهنگی: قلعه جلال الدین جاجرم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

شرحی بر تاریخ و ??رهنگ استان خراسان شمالی

 

ستان خراسان شمالي نگين سر سبزشما ل شرق ايران پس از ارائه لايحه دولت آقاي محمد خاتمي با مصوبه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان در بهار سا ل1383رسما به عنوان يكي از استانهاي كشور ايران تاسيس گرديد.

خراسان شمالي با 28/100كيلومتر مربع وسعت و850000ن??ر جمعيت داراي 6شهرستان (بجنورد . اس??راين .شيروان . جاجرم . مانه و سملقان و ??اروج ) 15بخش 40دهستان و بيش از 1000 روستاي داراي سكنه مي باشد. اين استان از شمال كشوربا تركمنستان (با 270كيلومتر مرز مشترك ) از شرق و جنوب با استان خراسان رضوي از جنوب غربي با استان سمنان و از مغرب با استان گلستان هم مرز است.

 

ارت??اعا تي همچون آلاداغ , سا لوك , مي سي نو يا مان داغي از مهمترين ارت??اعات و رود اترك به عنوان تنها روزخانه دائمي وپر آب شمال شرق كشور دراين استان جريان دارد.

 

تاريخ و ??رهنگ

 

وجود 606اثر تاريخي و محوطه هاي با ستاني متعد د با سابقه چندين هزار سا له بيانگر غناي تاريخي اين استان مي با شد اين سرزمين د رزمان اشكاانيان از بلاد مهم نساء و اقوام پا رت بوده و در طول تاريخ گذرگا ه حكومت هاي متعددي بود ه است .

 

خراسان شمالي (گنجينه ??رهنگ ها ) با قوميت هاي مختل?? كرمانج , ??ارس (تا ت) ,ترك ,تركمن , كرد و اقليتهاي بلوچ ,عرب ,لر , ترك ها و ??ارسهاي مهاجر ديار و??اق مذهب و قوميت مي با شد.

 

جا ذبه هاي تاريخي و گردشگري خراسان شمالي

 

ارگ تاريخي بلقيس در اس??راين , بناي سنگي اسپاخور در مانه و سملقان , قلعه جلال الدين جاجرم ,آينه خانه و عما رت م??خم بجنورد, چها ر تاقي تيموري شيروان و امامزاده سيد حمزه ??اروج از آثا ر تاريخي شاخص اين استان مي با شد بخش قابل توجهي از پا رك ملي گلستان روستاي زيباي در كش در مانه سملقان , رويين در اس??راين , گليان در شيروان و بش قارداش بابا امان و اس??يدان در بجنورد از جا ذبه هاي گردشگري استان بشمار مي رود.

در پست دیگری اطلاعتی درباره شهرهای و مکان های دیدنی استان ارائه می گردد

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

جاذبه های اجتماعی استان خراسان شمالی بخش مهمی از دیدنی های این منطقه را تشکیل می دهند. استان خراسان شمالی از نظر اجتماعی یک دست نبوده و محل زندگی اقوام گوناگون است. قومیت های مختل??ی در استان خراسان شمالی زندگی میکنند که از جمله آنها می توان : قومهای کرمانج ، تات ، ترک ، ترکمن ، کرد ، اقلیتهای بلوچ ، عرب، لر و ??ارسهای مهاجر را نام برد. وجود قومیت های گوناگون و ??رهنگهای متنوع سبب به وجود آمدن تنوع بسیاری در جاذبه های اجتماعی این سرزمین شده به طوری که هریک از اقوام یاد شده دارای آداب و رسوم ، جشن ها ، آیین های گوناگون و مراسم ها و غذاهای محلی خاص خود هستند . لباسهای محلی و رنگارنگ اقوام مختل?? ، شیوه ییلاق و قشلاق عشایر استان خراسان شمالی و آداب و روسم خاص آنها همواره برای بازدیدکنندگان و گردشگران اجتماعی جذاب و دیدنی است . جشن ها و آیین های محلی بر اساس آداب و رسوم هریک از اقوام در این استان برگزار می شوند؛ از دیگر جاذبه های اجتماعی منطقه به شمار می آیند و در کنار غذاها و خوراکی های لذیذ این دیار ؛ نقش مهم و قابل توجهی را در جلب رضایت گردشگران ای??اد می کنند.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×
×
  • جدید...