Jump to content
انجمن پی سی دی

انتقال عفونت و بیماری در درمان ارتودنسی


Recommended Posts

انتقال ع??ونت و بیماری در درمان ارتودنسی

 

 

برخی تصور می کنند با توجه به اینکه ارتودنسی با خون ارتباط زیادی ندارد نیاز به مراقبت و ضد ع??ونی سازی زیادی ندارد. این مطلب صحیح نیست و نیاز به اقدامات ضد ع??ونی کننده و پیشگیری از انتقال انواع میکروب در بین ا??راد در همه رشته های درمانی ضروری و مهم است.

 

بیماری های ع??ونی عمدتا بیماری هایی هستند که به دلیل وارد شدن عامل بیماریزای خارجی ایجاد می شود. این عوامل بیماریزا در بیمار وجود داشته و می تواند از یک بیمار به بیمار دیگر، از بیمار به وسایل درمانی و یا از بیمار به درمان کننده و بالعکس انتقال پیدا کند.

از آنجایی که ترکیب میکروب های موجود در بدن هر ??رد با دیگری مت??اوت است نیاز به ح??اظت برای جلوگیری از انتقال بیماری ها همواره جدی است. راه های انتقال ع??ونت از طریق تماس ??یزیکی با اشیاء آلوده، خون، ذرات معلق و ترشحات بدن مثل بزاق است. این مسئله بخصوص در کودکان ونوجوانان اهمیت بیشتری هم دارد. ساده ترین شکل این ح??اظت شخصی نمودن وسایل است.

است??اده از وسایل ارتودنسی بدون اعمال ملاحظات لازم، حتی اگر ??قط در تماس با سیم موجود دردهان بوده باشد هم می تواند امکان انتقال بیماری را در بین ا??راد مختل?? ??راهم نماید. بنابراین بیماران بایستی در هنگام مراجعه به متخصص ارتودنسی نکات بهداشتی را مورد توجه قرار دهند. و دقت کنیم برای یک اقدام درمانی ساده مشکل بزرگتری برای خود ایجاد ننماییم.

یک استراتژی ضد ع??ونی جامع، صر?? نظر از مقرون به صر??ه بودن و زمان بر بودن، باید توسط متخصص ارتودنسی اجرا شود، که نه تنها از سلامت خود متخصص بلکه از دستیاران او و حتی جامعه محا??ظت می کند. همچنین حائز اهمیت است که دستورالعمل سازنده ابزار دندانپزشکی و دستگاه های استریل سازی را برای جلوگیری از صدمه زدن به این اقلام دنبال کنند.

یک استراتژی ضد ع??ونی باید 4 هد?? اصلی را دنبال کند:

1- کاهش تعداد میکروب های بیماری زای موجود به سطحی که در آن مکانیسم های مقاومت طبیعی بدن می تواند از بروزع??ونت جلوگیری کند.

2- شکستن چرخه ع??ونت و از بین بردن آلودگی

3- رسیدگی به هر بیمار به نحوی که ممکن باشد ??رد ناقل ع??ونت باشد

4- ح??اظت از بیماران و تمام پرسنل دندانپزشکی از ع??ونت و عواقب آن

 

استراتژی ضد ع??ونی

هر کلینیکی باید قوانین کنترل ع??ونت نوشته شده ای داشته باشد که به طور مستمر با آخرین توصیه ها و دستورات خاص منطقه، شهر و یا کشوری که در آن عمل واقع شده است به روز رسانی شوند. استراتژی کنترل ع??ونت شامل جنبه های مختل?? است. از جمله:

 

نظارت بیماران: یک بیمار مبتلا به ع??ونت یک منبع بالقوه آلودگی است. بنابراین، تاریخچه پزشکی و دندان پزشکی تمام بیماران باید تحت نظارت قرار بگیرد.

 

پردازش ابزار آلات: پردازش ابزار آلات برای آماده سازی وسایل آلوده برای است??اده مجدد انجام می گیرد و در همین حین تلاش می شود که آسیب وارده به دستگاه ها در حداقل ممکن قرار بگیرد. این پردازش شامل گام های زیرین می شود:

 

شست و شو با آب و صابون

شست و شوی اولیه/ استریل اولیه

کنترل زنگ زدگی، خشک کردن و روغنکاری

بسته بندی

استریل

نظارت بر استریل

بررسی ابزار آلات پردازش شده

ح??اظت ابزار آلات

 

روش ح??اظت شخصی: کارکنان مراقبت های بهداشتی در معرض انتقال میکروب های بیماری های قابل پیشگیری مانند ویروس هپاتیت b (hbv)، آن??ولانزا، سرخجه، سرخک و غیره هستند، بنابراین حتما باید واکسینه شوند.

 

طراحی مطب دندانپزشکی: هم چنین، مو??قیت یک برنامه موثر کنترل ضد ع??ونی به طراحی مناسب مطب بستگی دارد. به عنوان مثال، کلینیک باید به صورتی طراحی شده باشد که در آن هیچ تماس مستقیمی بین بیماران رخ ندهد رخ می دهد به عنوان مثال، اتاق پذیرایی و توالت، و یا تماس غیر مستقیم بیمار با اقلام آلوده از طریق دست زدن به ابزار ها و ??یلم های در معرض آزمایشگاه ، مرکز چرخش ابزار و اتاق رادیوگرا??ی .است??اده از ضد ع??ونی کننده های مختل?? برای کاهش ذرات آلوده معلق در هوا هم لازم و ضروری است. این روش ها می توانند شامل موارد ذیل باشند: ضد ع??ونی کننده های شیمیایی، ضد ع??ونی کننده های ماشینی، ضد ع??ونی کننده های سطوح و ک??، ضد ع??ونی کننده های آب.

 

مدیریت اتلا??: همه کارمندان باید از ایمنی شغلی اداره بهداشت و مقررات مربوط به میکروب های بیماری زا ی منتقله از راه خون، مواد خطرناک و است??اده ایمن از مواد شیمیایی در آزمایشگاه و ح??اظت از محیط آگاه باشند. در بیشتر مواقع، خون (حتی مخلوط با مایعات دیگر، مانند بزاق ) درون سینک و خطوط تخلیه ریخته می شوند که حداقل یک بار در روز باید کاملا شستشو شوند. پس از شست و شوی نهایی باید محلول ضد ع??ونی کننده در راه های تخلیه ریخته شود. زباله بالقوه ع??ونی پاتولوژی ( دندان / و با??ت همراه، پنبه آغشته به خون، گاز، و غیره) باید در کیسه های اتوکلاو پلاستیکی یا کاغذی قرار بگیرند و قبل از د??ع اتوکلاو شوند.

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...