Jump to content
انجمن پی سی دی

همه چيز درباره ي ورزش بسكتبال


mahdiyeh71

Recommended Posts

پیدایش بسکتبال تاریخچه بسکتبال زادگاه بازی بسکتبال آمریکاست . این بازی در اوایل پاییز سال ۱۸۹۱ میلادی توسط شخصی به نام جیمز نای اسمیت پایه ریزی و ابداع شد . اما ، از قرن*ها پیش در میان ساکنان نقاط مختل?? قاره آمریکا ، به ویژه آمریکای مرکزی و جنوبی انواعی از بازی و مسابقه رایج بوده که کم و بیش به بسکتبال شباهت داشته*است .

سابقه تاریخی در کشور آرژانتین ، نوعی بازی سنتی و قدیمی در میان گله دار*ها متداول است که آن را (پاتو) (PATO) می*نامند . در این بازی ، دو تیم سوار بر اسب در می*دانی وسیع به تاخت و تاز می*پردازند و هر تیم کوشش می*کند توپی را که شش حلقه (مانند دستگیره) بر بدنه آن هست ، با پرتاب کردن و پاس دادن به یاران خودی ، به آن سوی میدان برساند و از حلقه و توری سبدی که در انتهای میدان بر روی ستونی چوبی نصب شده ، عبور دهد . این بازی تا حدی شبیه بسکتبال است اما شباهت بازی پوک تاپوک با ورزش بسکتبال بیش از پیش است . پوک تاپوک ، در میان اقوام متمدن قاره آمریکای جنوبی و مرکزی رواج بسیار داشت به ویژه اقوام مایا و تولتک (در ناحیه مکزیک کنونی) این بازی را کهن با توپ و حلقه*های ثابت در می*دانی وسیع انجام می*شد ، با علاقه و هیجان زیادی برگزار می*کردند .

تولد بسکتبال

 

جیمز نای اسمیت یک پزشک کانادایی بود که با ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرد و تابعیت آن کشور را گر??ت . در سال ۱۸۹۱ یعنی زمانی که دکتر نای اسمیت در دانشگاه ورزش اسپرینگ ??یلد (واقع در ایالت ماساچوست آمریکا) درس می*داد ، رئیس دانشگاه از او خواست ورزشی ابداع و اختراع کند که دانشجویان بتوانند در ??صل زمستان در سالن به آن بپردازند تا آمادگی جسمانی خود را برای پرداختن به مسابقات میدانی ??وتبال ،هاکی و بیسبال، در ??صل بهار و تابستان ح??ظ کند .

دکتر نای اسمیت پس از بررسی رشته*های موجود ورزشی ، دریا??ت که ورزش جدید باید :

 

 • توپ در آن نقش داشته باشد .
 • به صورت گروهی به اجرا در آید .
 • اصل رقابت در آن رعایت شود .
 • و بر مهارت استوار باشد .
 • هیچ گونه خشونتی و برخوردهای سخت بدنی مبتنی نباشد .

حاصل این ا??کار و اندیشه*ها ورزشی شد به نام بسکتبال که امروزه پس از سپری شدن نزدیک به یک قرن و اندی از اختراع آن ، از پر طر??دارترین و هیجان انگیزترین رشته*های ورزش بین المللی است . دکتر نای اسمیت در شروع کار دو سبد که مخصوص حمل میوه بود بر دیوار دو طر?? سالن ورزش دانشگاه و در ارت??اعی بلندتر از قد یک انسان قد بلند نصب کرد و به دو گروه از ورزشکاران جوان دانشگاه آموزش داد که توپی را دست به دست بدهند و سعی کنند آن را به درون سبد بیندازند . در این حال ، تیم مقابل باید بکوشد که مانع از انجام این کار شود و توپ را هم از چنگ حری?? بربایند و تصاحب کند. نخستین مسابقه*ای که به این ترتیب و به صورتی تجربی ترتیب یا??ت میان دو تیم ۹ ن??ره در کالج اسپرینگ ??یلد بود و اولین گل تاریخ بسکتبال را هم یکی از بازیکنان به نام «ویلیام چیلس» به سبد انداخت . بعدها شخصی به نام «??رانک ماهان» با توجه به اینکه در زبان انگلیسی سبد را بسکت (BASKET) و توپ را بال (BALL) می*گویند ، این ورزش را بسکتبال نامید . دکتر نای اسمیت ، برای آنکه بازی بسکتبال خشن نشود ، مقررات دقیقی برای آن به وجود آورد . بعضی از مقررات اولیه بسکتبال چنین بود :

 

 • بازیکنان حق نداشتند توپ را از دست هم بربایند .
 • بازیکنی که توپ را در اختیار داشت ، نباید با آن راه برود یا بدود .
 • هل دادن و هر نوع خشونت ممنوع بود .
 • ??قط بازیکنانی که توپ را در اختیار نداشتند می*توانستند به هر طر?? بدوند و جا بگیرند .
 • بازیکن توپ به دست باید توپ را به طر?? یاران خود پرتاب کند و به آنها برساند .

در آغاز ، ته سبد هم بسته بود و هر بار که توپ به درون سبد می*ا??تاد باید کسی به کمک نردبان توپ را از سبد بیرون بیاورد . در سال ۱۸۹۲ شخصی به نام «لئو آلن» سبد بسکتبال را که تا آن روز از ترکه چوب یا الیا?? بود و به همین دلیل به زودی پاره و ??رسوده می*شد ، از سیم با??ت تا استحکام بیشتری داشته باشد . دیری نگذشت که این ورزش جدید طر??داران زیادی در میان دانشجویان دانشگاه اسپرینگ ??یلد و دیگر دانشگاه*ها یا??ت .دکتر نای اسمیت هم مقررات و قوانین بسکتبال را کامل تر کرد و نسخه*هایی از آن را به هر دانشگاه یا باشگاهی که علاقمند بود ارسال داشت . این مقررات در سال ۱۸۹۲ میلادی به صورت کتابچه*ای برای است??اده عموم منتشر شد . کشور کانادا نخستین کشور خارجی بود که ورزش بسکتبال به آن راه یا??ت . دیگر کشور*ها هم بتدریج و در سال*های بعد پذیرای این ورزش جدید شدند : ??رانسه در سال ۱۸۹۳ ، چین و هندوستان در سال ۱۸۹۴ ، انگلستان در سال ۱۸۹۴ ژاپن در سال ۱۹۰۰ و .. . نخستین مسابقه رسمی بسکتبال در سال ۱۸۹۶ بین دو تیم از دو دانشگاه شیکاگو و آیوا برگزار شد . نتیجه این بازی تاریخی ۱۵ بر ۱۲ به سود تیم دانشگاه شیکاگو بود . در سال ۱۹۳۰ دکتر نای اسمیت کتابی درباره خواص بسکتبال تالی?? کرد تا نشان دهد که بازی بسکتبال گرچه بسیار پر تحرک است اما حتی برای سالمندان هم خطری ندارد و آسیبی متوجه اعضای حیاتی بدن (قلب و کلیه) نخواهد شد .

قوانین ابتدایی

با گذشت زمان قوانینی برای انجام بازی وضع شد. مثلا تعداد بازیکنان هر تیم ۹ ن??ر تعیین گردید. سپس به ۷ ن??ر تقلیل یا??ت و بالاخره این تعداد به ۵ ن??ر کاهش یا??ت و تثبیت شد. هر بازیکن می*توانست در موقع وقوع خطا به جای کلیه بازیکنان تیم خود پرتاب آزاد را انجام دهد. هر تیم می*توانست از شروع تا پایان بازی توپ را در زمین خود به طور دلخواه نگهداری نماید. هر بار که توپ گل می*شد بازی بابین طر??ین یا جامپ بال از وسط زمین ادامه می*یا??ت. بازیکنان بلند قد می*توانستند در نزدیک سبد قرار گیرند و توپ را به آرامی در سبد جای دهند (قانون سه ثانیه وجود نداشت). در آن زمان سعی شد توجه مدیران مدارس و مسئولان سازمان*های ورزشی را به آموزش بسکتبال جلب نمایند. باوجود این تلاش مداوم و پیگیر، آموزش بسکتبال برای مربیان حالت جنبی داشت و اساساً ??عالیت آن*ها در ورزش*های رقابت*آمیز دیگری مانند ??وتبال آمریکایی متمرکز بود.

زمین بسکتبال

یک زمین قانونی و مناسب برای بسکتبال باید کاملاً مسطح و بدون هر گونه مانع و برآمدگی باشد. این ورزش را نمی*توان در زمین*های خاکی یاچمن اجرا کرد. بلکه سطح زمین باید از مواد س??ت مانند آس??الت، سیمان یا چوب پوشیده شده باشد. میدان*های بسکتبال همه به یک اندازه نیست. زمین بازی برای خردسالان کوچکتر از زمین بزرگسالان است. مسابقات رسمی در میدان*هایی به شکل مستطیل به طول ۲۶ و عرض ۱۴ متر برگزار می*شود که طول وعرض زمین را می*توان به نسبت دو متر در یک متر کم و زیاد کرد. زمین بسکتبال به شکل خاصی خط کشی می*شود. خط*های دور زمین به پهنای ۵سانتی متر است. از مرکز زمین و به موازات عرض زمین خطی کشیده می*شود که زمین بازی را به دو قسمت مساوی تقسیم می*کند. در وسط زمین دو دایره متحدالمرکز رسم می*کنند به شعاع*های ۹۰ سانتی متر و ۱٫۸۰ متر. مرکز این دایره*ها که درست مرکز زمین است محل آغاز بازی است .

حلقه

حلقهٔ بسکتبال در ??اصلهٔ ۳۰ سانتی متری قاعدهٔ تخته به آن متصل می*شود. قطر حلقهٔ بسکتبال ۴۵ سانتی متر و ارت??اع توری که به شکل سبد به آن متصل می*شود ۳۰ سانتی متر است.

توپ بسکتبال

در دو سال نخست که بازی بسکتبال ابداع شد، توپ ??وتبال را برای بازی به کار می*بردند. اما چون این توپ سبک بود در سال ۱۸۹۴ میلادی اولین توپ مخصوص بسکتبال توسط یک کارخانه دوچرخه سازی تولید شد که اندکی از توپ ??وتبال بزرگ تر بود. در سال ۱۹۳۷ نوع دیگری توپ بسکتبال بزرگ تر اما سبک تر به بازار آمد و آنگاه در سال ۱۹۴۹ توپی ساخته شد به همین شکل و اندازه و وزن ??علی که هنوز هم مورد است??اده*است. توپ بسکتبال بزرگتر از توپ*های معمولی است و آن را از جنس چرم، لاستیک یا پلاستیک می*سازند و هنگام است??اده باد می*کنند. میزان ??شار هوای داخل توپ باید به حدی باشد که در صورت رها شدن از ارت??اع ۱٫۸۰ متر، پس از اصابت به زمین کم تر از ۱٫۲۰ و بیش تر از ۱٫۴۰ متر از زمین بلند نشود. محیط یک توپ قانونی بسکتبال پس از باد شدن باید حداقل ۷۵ سانتی متر و حداکثر ۷۸ سانتی متر باشد. ضمن آنکه در این حال وزن توپ نباید کمتر از ۶۰۰ و بیشتر از ۶۵۰ گرم باشد. توپ این ورزش بزرگ*ترین و سنگین*ترین توپ بازی*های دسته*جمعی است.

قوانین بسکتبال

بسکتبال در چهار دوره ۱۰ دقیقه*ای (بین*المللی) یا ۱۲ دقیقه*ای (ا??ن.بی.ا??ی) انجام می*شود. زمان استراحت بین دوره اول و دوم و بین دوره سوم و چهارم ۲ دقیقه و بین دوره دوم و سوم (بین دو نیمه) ۱۰ دقیقه*است. وقت اضا??ه در بسکتبال ۵ دقیقه می*باشد. پس از استراحت بین دو نیمه زمین حمله و د??اع دو تیم عوض می*شود. اصطلاحاً به زمین حری??، زمین حمله و به زمین خودی زمین د??اع گ??ته می*شود. زمان*های گ??ته شده زمان واقعی بازی است. یعنی زمانی که توپ در جریان نیست وقت بازی متوق?? می*شود. مثلاً زمانی که خطایی رخ داده*است یا هنگام پرتاب آزاد زمان متوق?? می*شود. به همین دلیل زمان انجام یک بازی کامل بیشتر از مجموع عددی زمان*های بالا است و معمولاً حدود دو ساعت طول می*کشد.

قانون دبل (Double)

 

دریبل کردن از زمانی شروع می*شود که بازیکن کنترل توپ را دراختیار گر??ته و با انداختن و زدن آن در تماس با زمین دوباره آن را قبل از اینکه به بازیکن دیگری برخورد کند لمس نماید. زمانی دریبل خاتمه می*پذیرد که با دست آن را گر??ته و یا اجازه دهد توپ در دست یا دست*ها استراحت نماید. زمانیکه توپ با دست دریبل کننده در تماس نیست، تعداد گامهای برداشته محدود نخواهد بود. بازیکن مجاز نیست پس از خاتمه دریبل، برای بار دوم اقدام به دریبل نماید. درصورتی*که این عمل را انجام دهد مرتکب تخل?? «دبل» شده*است.

قانون رانینگ (تراولینگ)

 

بازیکنی که توپ را دراختیار دارد می*تواند یک پای خود را به هر سمتی که می*خواهد، یک یا چند مرتبه حرکت دهد. درصورتیکه پای دیگرش که آن را پای «پیوت» می*نامند ثابت باشد. رانینگ حرکتی است که بازیکن صاحب توپ در داخل زمین یک یا دو پای خود را بدون توجه به محدودیت ??وق حرکت دهد یا گام*های او با دریبل*های بازیکن تناسب نداشته باشد.

خطا های حرکت رانینگ

 

 

 • دویدن با توپ بدون دریبل بیش از یک گام
 • برداشتن گام اضا??ه در سه گام ، لی آپ و پاور موو ( Power move )
 • برداشتن گام ریز در سه گام بطوری که قابل تشخیص نباشد
 • کشیده شدن پا روی زمین برای ??اصلهٔ بیش از 5 سانتی متر در هر حرکت
 • پرش با توپ و برگشت به زمین بدون رها کردن آن . برای مثال بازیکنی که به قصد شوت ، پرش ج??ت می*کند اگر به زمین برسد و هنوز توپ را رها نکرده باشد ، رانینگ کرده .
 • اگر بازیکن در اوت ، هنگام پرتاب اوت با توپ حرکت کند .

قانون سه ثانیه

 

زمانی که تیمی کنترل توپ را در زمین حمله موقعی که ساعت در جریان باشد، دراختیار دارد، هیچ یک از ن??رات آن تیم نمی*تواند مدت سه ثانیه در منطقهٔ ذوزنقهٔ حری?? یا روی خطوط ذوزنقهٔ حری?? بماند (بایستد).

قانون ۲۴ ثانیه

 

اگر تيمي مالك توپ شده باشد. بايد در عرض 24 ثانيه توپ را وارد حلقه حري?? بكند يا به طر?? حلقه تيم مقابل شوت بزند در زدن شوت توپ بايد حتماً به حلقه بخورد تا 24 ثانيه ص??ر شود اگر توپ به تخته بخورد 24 ثانيه ادامه مي يابد و اگر توپ توسط تيم مقابل اوت شود باز هم 24 ثانيه ادامه مي يابد. 24 ثانيه موقعي ص??ر مي شود كه 1- خطا صورت بگيرد 2- بازيكن تيم مقابل با پا توپ را به اوت بياندازد. اگر دستگاه 24 ثانيه بوق بزند و توپ از دست بازيكن رها شده و در هوا باشد، اگر گل شود گل قبول مي باشد. اگر در هوا با دست بازيكني لمس شود و گل شود گل مردود مي باشد .

قانون هشت ثانیه

 

زمانیکه یک تیم توپ را در زمین خودی تحت کنترل می*گیرد، باید در عرض ۸ ثانیه توپ را به زمین حمله ب??رستد. تخطی از این قانون، تخل?? «هشت ثانیه» نامیده می*شود و داور توپ را در اختیار تیم مقابل قرار خواهد داد.

قانون 5 ثانیه

 

بطور کلی هیچ یک از بازیکنان تیم نمی*توانند توپ را بیش از ۵ ثانیه نزد خود نگه دارند.

قانون نیمه (برگشت توپ به زمین د??اعی)

 

زمانی که یک بازیکن در زمین حری?? (زمین حمله) مالکیت توپ را در اختیار می*گیرد، نباید توپ را به زمین د??اعی (زمین خودی) برگرداند. چه با پاس به یاران خود چه با دریبل کردن خودش آن را به زمین خودی برگرداند. این کار یک تخل?? است و توپ دراختیار تیم مقابل قرار خواهد گر??ت.

تذکری در این رابطه: درهنگامی که ??رد حامل توپ به زمین حری?? وارد شد حتی اگر پای او یا توپ زیر دستش وارد زمین خودی شود خطای نیمه (half) صورت گر??ته*است. البته نکته بالا [پای او یا توپ زیر دستش وارد اوت (Out) شود] در مورد وارد شدن توپ به اوت (Out) نیز صدق می*کند.

انواع خطاها

 

 

 • در طی بازی بازیکنان حق گر??تن یکدیگر و یا هل دادن، حمله کردن و یا دویدن با توپ را ندارند و نمی*توانند جلوی بازیکن تیم حری?? را با دست، شانه، سر و یا زانو بگیرند. در صورت انجام خطا داور توپ را به تیم حری?? داده و بازی از همان نقطه خطا یا بیرون زمین پیگیری می*شود.

 • اگر توپ دست یکی از تیم*ها باشد و در هنگام حرکت آن را از بالای سر حری?? رد کند به شکلی که دستش در زیر توپ قرار گیرد خطا است و داور توپ را به تیم مقابل داده و بازی را از نزدیک ترین نقطه به اوت (Out) شروع می*کند.
 • اگر در هنگام بازی، زمانی که یکی از بازیکنان تیم مقابل در حال پرتاب توپ است دست یکی از بازیکنان به توپ بخورد خطا صورت گر??ته است .اگر ??رد پرتاب کنندهٔ توپ در موقعیت پرتاب*های ۲ امتیازی باشد داور ۲ پرتاپ پنالتی را حکم می*دهد و اگر در موقعیت پرتاپ ۳ امتیازی باشد ۳ پرتاب پنالتی حکم داده می*شود. البته در این میان باید به یک مورد نیز اشاره کرد که اگر هنگام پرتاب، توپ ??ردی که روی آن خطا شده وارد حلقه شود، اگر در موقعیت پرتاب دو امتیاز و یا سه امتیاز باشد داور ۱ پرتاب پنالتی را حکم می*دهد.
 • اگر توپ در زمین حری?? و در موقعیت ذوزنقه در دست ما باشد وآن را به سوی تخته پرتاب کردیم و توپ به درون حلقه نرود و بدون آنکه به زمین بخورد دوباره به دست ما برسد اگر پرتاب کنیم خطا است وباید از محیط ذوزنقه خارج شویم بعد پرتاب کنیم.
 • اگر توپ در دست حری?? باشد و آن را به پشت خود ببرد ویکی از هم تیمیمان توپ را درآن حالت از او بگیرد خطا صورت پذیر??ته*است.

پرتاب به وسیله تخته

 

 • اگر روبروی حلقه بودید می*توانید با است??اده از مربع روی تخته آن را در درون سبد بیندازید به طوری که آن را دقیقاً به وسط مربع بزنید.
 • اگر در دو سمت چپ یا راست حلقه بودید می*توانید به ظلع بالایی مربع پرتاب کنید.
 • اگر زیر حلقه بودید می*توانید از گوشه*های مربع است??اده کنید به طوری که مقداری به سمت عقب خم شده (دراین حالت برای بهتر پرتاب کردن می*توانید ??قط یک پای خود را به سمت عقب بیاورید) و اگر به سمت چپ خم شده*اید باید توپ را به گوشه چپ مربع بزنید و اگر به سمت راست خم شده*اید توپ را به گوشه راست مربع بزنید.
 • در تمامی این موارد سرعت توپ نقش مهمی دارد مسلم است که هر چه ??اصله نزدیک تر می*شود سرعت توپ هم باید کم تر شود.

زاویه پرتاب

 

در هر پرتاب (به جز پرتاب ۳ گام و ریباند) باید به زاویه توپ توجه داشت. زیرا اگر زاویه پرتاب ما کم باشد توپ در اصطلاح بلاک (Block) می*شود. بنابراین بهترین زاویه برای پرتاب توپ زاویه ۴۵ درجه*است.

پرتاب ریباند

 

اگر تیم ما توپ را به سوی حلقه حری?? پرتاب کرد و آن وارد سبد نشد، می*توانیم با روش ریباند آن را وارد سبد کنیم. روش ریباند اینگونه*است که در هنگامی که توپ توسط یار ما زده شد و به تخته برخورد کرد و درون سبد قرار نگر??ت، ما می*توانیم هنگامی که توپ در حال برگشتن است پریده و توپ را در همان حال که پایمان روی زمین نیست با دست آرام به تخته زده و آن را درون سبد جای دهیم .

نحوه پرتاب شوت

در تمامی پرتاب ها از جهات مختل?? ، باید به چند نکته توجه کنیم:

 

 • برای پرتاب شوت توپ را باید به شکل T گر??ته شود یعنی دست چپ در کنار توپ ودست راست روی توپ (روی قسمتی که روبروی ماست )قرار داده شود.
 • برای پرتاب توپ باید با دست چپ به توپ جهت داده شود و با دست راست پرتاب شود ؛ به طوری که تنها مچ دست خم شود.
 • هنگام پرتاب(2 ثانیه قبل از پرتاب توپ به سبد)باید پا ها را مقداری خم کرده و بعد به حالت اولیه در بیاوریم هنگامی که به حالت اولیه درآمد آنگاه پرتاب میکنیم.
 • به هنگام پرتاب پاها باید به اندازه عرض شانه باز شود.

پرتاب ۳ گام

 

اگر در هنگام بازی موقعیت ضد حمله پیش بیاید می*توانیم از پرتاپ*های سه گام است??اده کنیم. سه گام به این شکل است که وقتی به نزدیکی حلقه حری?? رسیدیم درهمان حالت دویدن می*توانیم ۳ گام برداریم و توپ را به داخل حلقه بیندازیم. به شکلی که ۲ گام برداریم و گام آخر را می پریم و توپ را در حلقه بیندازیم. برای زیبایی این حرکت می*توانیم درهنگام گام برداشتن توپ را دور کمر خود بچرخانیم و بعد پرتاب کنیم.

نحوه پاس دادن

اگر ??اصله ما با هم تیمیمان زیاد بود اول از همه باید توپ را با دو دست از دو سمت راست و چپ بگیریم به طوری که دو شصت انگشتان ما به سمت خود باشد و توپ را به دو سوم خود یا یک سوم هم تیمییمان پرتاب می*کنیم. طوری که توپ نهایتاً به دست هم تیمیمان برسد. اگر ??اصله ما با یار خودی کم بود و حری?? در جلوی ما ایستاده بود می*توانیم توپ را از زیر دست حری?? به یارمان بدهیم و اگر حری?? به سمت ما هجوم بیاورد می*توانیم توپ را از یک سمت به پشت خود برده و از سمت دیگر به جلوی خود آورده و به یارمان بدهیم.

Link to comment
Share on other sites

 • 7 months later...
 • 7 months later...

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
 • Create New...