Jump to content
انجمن پی سی دی

Yoshida :فقط 40 درصد بازی های playstation درآمدزا هستند


Recommended Posts

Playstation_Logo-670x381.jpg?57efa4

 

 

Sony Computer Entertainment بازی هایی منتشر کرده است که بعضی از آنها از لحاظ تجاری خیلی مو??ق نبوده اند ولی باز هم به انتشار اینگونه بازی ها ادامه می دهد.Yoshida رئیس کل استدیوهای سونی علت این کار را توضیح داده است.او گ??ته است:"وقتی به کارهایی که انجام می دهیم نگاه کنید،متوجه می شوید که کار اصلی ما این است:به دنبال استعداد گشتن و حمایت آنها.چون در نهایت این مردم هستند که چیزهای خارق العاده خلق می کنند و این تیم های خلاق هستند که باعث پیشر??ت می شوند.""اگر از لحاظ اقتصادی به کار ما نگاه کنید،می بینید که حدود 30 یا 40 درصد آنها درآمدزا هستند و شاید یک یا دو تا از آنها خرج بقیه بازی ها را در می آورند.ما باید سعی کنیم که این نسبت را ح??ظ کنیم.به همین دلیل به دنبال استعدادها می گردیم و آنها را رشد می دهیم.به نظر من کار حقیقی ما این است."به نظر شما این حر?? های یوشیدا حقیقت است یا ??قط جنبه تبلیغاتی دارد؟

منبع پردیس گیم

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...