Jump to content
انجمن پی سی دی

آسیب روانى | نقد و بررسى Daylight


Recommended Posts

daylight-250x79.jpg با عرضه عناوینى چون Amnesia، بسیارى از سازندگان که قصد ساخت عنوانى در سطح اول را داشتند و در عین حال، تنها سرمایه ى خود را ایده ى خود مى دانستند، به نحوى مو??ق به یا??تن راه خویش شدند. در ادامه ى راه، عناوینى مو??ق تر همچون OutLast، ثابت کردند که ??قط عنوانى با بودجه اى هنگ??ت نمى تواند مو??ق باشد. پس از مدتى کوتاه، شاهد نزول این نوع بازى ها بودیم. Amnesia: A Machine for Pigs اوج این نزول محسوب مى شوند و با نسخه اول این سرى قابل قیاس نبود. پس از این امر، عناوینى با ایده هاى جدیدترى عرضه شدند که مى توان به Among the Sleep اشاره کرد. هر چند این عنوان نیز چندان مو??ق نبود اما توانست در این دنیاى متلاطم و پر از نوسان، نمراتى متوسط را کسب کند. پس از این همه عنوان مستقل، Daylight عرضه شد. عنوانى که ایده ى خاصى نداشت و هد?? آن ترساندن دیوانه وار مخاطب بود. اما آیا Daylight توانست مخاطبان را راضى کند و ترس را به مخاطبان انتقال دهد؟

daylight-cover-image-263x299.jpgکاور بازی Daylight

 

نام: Daylight

سازنده: Zombie Studios

ناشر: Guy Studios ( Pc ) , Atlus for PS4

موتور گرا??یکى: Unreal Engine 4

تاریخ انتشار: ٢٩ آوریل سال ٢٠١۴

سبک: وحشت و بقا ( Survival Horror )

پلت??رم هاى مقصد: PC ، PS4

داشتن ایده و نبود بودجه هاى هنگ??ت براى ساخت عناوینى در قد و قواره ى Resident Evil 6، سازندگان مستقل را مجاب به ساخت عناوینى مى کند که هیچ ??اکتورى جز ترساندن در آن ها دیده نمى شود. معمولاً داستانى ساده با تمى مرموز و گرا??یکى متوسط، از ویژگى هاى این عناوین هستند. گیم پلى هیچ جایگاه و اولویتى ندارد و کل آن به راه ر??تن و گاه دویدن محدود مى شود. همان طور که اشاره شد، ترساندن مخاطب هد?? اصلى است. اما اگر بازى مورد نظر نتواند مخاطب را بترساند، تکلی?? چه خواهد بود؟ وقتى هیچ ??اکتورى جز ترساندن اولویتى در بازى ندارد، ترسناک نبودن بازى آن را به عنوانى درجه ٣ و پایین تر تبدیل مى کند.

image24.jpgبازیباز در نقش دخترى جوان به نام سارا، در تیمارستانى متروکه و بسیار مرموز ظاهر مى شود.

 

گنگ بودن بیش از حد داستان DayLight، بازى را بسیار تحت شعاع قرار مى دهد. در واقع Jessica Chobut که وظی??ه ى نویسندگى داستان را بر عهده داشت، تنوانست از پس داستان سرایى بر آید. بازیباز پس از مدتى کوتاه، نه تنها به ادامه ى بازى و پى بردن به پایان آن تشویق نمى شود، بلکه از داستان خسته شده و پس از مدتى از ادامه دادن به بازى صر?? نظر مى کند.

بازیباز در نقش دخترى جوان به نام سارا، در تیمارستانى متروکه و بسیار مرموز ظاهر مى شود. شخصیتى که به هیچ وجه خوى جنگنده اى ندارد و همانند شخصیت Ashley در Resident Evil 4 است. این امر که سارا هیچ گاه در شرایطى بغرنج قرار نگر??ته، مى تواند ترس را در گونه اى مت??اوت به بازیباز منتقل کند و بازیباز احساس نا امنى کند. سارا در طول بازى، یک موبایل و در مراحلى یک مشعل را در اختیار دارد. از موبایل به عنوان نقشه و از مشعل براى روشن کردن محیط است??اده مى کند. در طول بازى ??ردى ناشناس به سارا زنگ مى زند و از او مى خواهد تا نامه و دست نوشته هایى را پیدا کند. این امر، دو بازخورد دارد؛ اولین نکته این است که سارا مى تواند تل??ن بزند؛ پس چرا با تل??ن درخواست کمک نمى کند؟ نکته ى قابل تأمل بعدى، تقلید یا شاید هم الگو بردارى واضح Daylight از Slender The Arrival است؛ پیدا کردن نامه و دست نوشته!

انتظار مى ر??ت با پیدا کردن دست نوشته ها، داستان بازى کمى ش??ا?? تر شود. اما این نکته به هیچ وجه صحت ندارد و با پیدا کردن نامه ها، هیچ نکته اى در داستان بازى ش??ا?? نمى شود. به نظر مى رسد براى یا??تن کامل داستان، باید چندین بار بازى را به اتمام رساند.

image25.jpgسارا در ادامه متوجه اعدام ١٢ زن جادوگر در سالیان دور در همین تیمارستان مى شود.

 

سارا در ادامه متوجه اعدام ١٢ زن جادوگر در سالیان دور در همین تیمارستان مى شود. او در ادامه در مى یابد که زن سیزدهمى نیز در کار است و از بخت بد سارا، وى یکى از نوادگان آن جادوگر است. جادوگر سیزدهم از اعدام نشد و از همین رو، ارواح آن دوازده زن، به دنبال انتقامى دردناک از سارا هستند و پایه ى داستان، بر همین قضیه است. حال ممکن است سؤالاتى ذهن بازیباز را درگیر کند و تنها راه رسیدن به پاسخ، به اتمام رساندن بازى براى بار هاى متوالى است که کارى عاقلانه به نظر نمى آید!

در کل داستان بازى آنقدر هم بد نیست که بازیباز را بسیار آزرده خاطر کند، اما روایت داستان به قدرى بد است که پس از تجربه ى اول، هیچ تمایلى براى نزدیک شدن به آیکون بازى در دسکتاپ کامپیوتر نیز به وجود نخواهد آمد!گیم پلى بازى تنها به راه ر??تن و دویدن محدود مى شود و هد?? اصلى، پیدا کردن نامه و دست نوشته ها است. البته انتظارى هم از گیم پلى این نوع عناوین نمى رود.گیم پلى در اوایل بازى بسیار جذاب است و بازیباز دائما به ادامه ى بازى تشویق مى شود. متاس??انه این هیجان بسیار زود ??روکش مى کند تا اواسط بازى دوام مى آورد.سارا از هیچ سلاحى است??اده نمى کند و تنها راه مقابله وى با ترس، ??رار است. پیدا کردن مدارک و نوشته ها نقشى کلیدى را در پیش بردن بازى ای??ا مى کنند. هر چند داستان را بسیار ش??ا?? و مبرا نمى کنند اما بدون آن ها نمى توان مراحل بازى را گذراند.ترس اصلى مخاطب هنگام پیدا کردن نوشته ها به وى منتقل مى شود. هنگامى که جادوگر به صورت ناگهانى بازیباز را غا??لگیر مى کند و با کشیدن جیغى بن??ش، برق را از سر بازیباز مى پراند!هر چند به جز ترس هاى لحظه اى، مورد دیگرى ذهن مخاطب را درگیر نمى کند و پیشروى بازى خصوصاً در نیمه ى اول کار، ترسى تدریجى را منتقل مى کند.

image26.jpgبراى گرا??یک Daylight از Unreal Engine 4 است??اده شده است

 

درست است که براى گرا??یک Daylight از Unreal Engine 4، که موتورى بسیارى قدرتمند است است??اده شده، اما گرا??یک چندان پر زرق و برق نیست و طراحى ها به هیچ وجه در اندازه ى نام Unreal Engine نیستند. بهره نبردن از حداکثر قدرت Unreal Engine 4، آن هم هنگامى که پلت??رم هاى مقصد PC و PS4 هستند، امرى اشتباه از سوى Zombie Studios بود.

درست است که گرا??یک پر زرق و برق و چشم نواز نیست، اما طراحى تحسین بر انگیز محیط بازى، بازیباز را مضطرب و گاه وحشت زده مى کند. راهرو هاى تاریک، شاید در ابتداى کار چندان به چشم نیایند اما در ادامه الگو بردارى هوشمندانه طراحى محیط از Outlast را شاهد خواهیم بود.

تکسچر هاى موجود در بازى کی??یتى متوسط دارند و گاه در ذوق بازیباز مى زنند. خوشبختانه سرعت لود شدن با??ت ها مناسب است و تاحدودى ضعی?? بودن با??ت ها را جبران کرده.

همچنین نورپردازى نیز خوب کار شده است. مى توان براى مثال به روشن کردن مشعل و انعکاس نور حاصل از آن در محیط را نام برد.

یکى از مهم ترین ??اکتور هاى ایجاد ترس، صداگذارى است. هنگامى که هیچ ??اکتورى جز موسیقى هاى رعب انگیز و گاه جیغ هاى ناگهانى وجود ندارد، صداگذارى به یکى از مهم ترین اولویت ها تبدیل مى شود.در Daylight نیز از صداگذارى به خوبى است??اده شده و موسیقى ها و على الخصوص صدا هاى غیر عادى، مخاطب را به خوبى تحت تاثیر قرار مى دهد.مى توان به صداى سارا نیز اشاره کرد که همیشه لرزان و پر از اضطراب است و حتى مخاطب را نیز نگران مى کند. البته این امر نشان گر این است که هرگز با شخصیتى چون Lara Croft روبرو نیستیم و سارا کاملاً در “پر?? قو??? بزرگ شده است!

image27.jpgدر Daylight نیز از صداگذارى به خوبى است??اده شده و موسیقى ها و على الخصوص صدا هاى غیر عادى، مخاطب را به خوبى تحت تاثیر قرار مى دهد.م

 

Daylight عنوانى است با داستان جالب اما روایت بسیار ضعی??. این امر بزرگترین نقطه ضع?? بازى محسوب مى شود و به هیچ وجه نمى توان از آن چشم پوشى کرد. براى درک کامل داستان بازى باید چندید بار آن را به اتمام رساند که این کار به هیچ وجه توصیه نمى شود. تنها توصیه، تمام کردن بازى براى یکبار است.

قطعاً اگر روایت داستان بهتر بود و البته جذابیت در ادامه ??روکش نمى کرد، با Daylight مو??ق ترى روبرو مى شدیم.

 

daylight-nomre.pngاین نقد و بررسی با توجه به نسخه PC نوشته شده است

Link to comment
Share on other sites

این جور بازی باید کوتاه باشن تا گیمر رو خسته نکنن ویا باید داستان ??وق العاده خوبی داشته باشن تا گیمر رو تا اخر بکشونن.در غیر این صورت چون گیمر هیچ سلاحی نداره و ??قط باید راه بره و ??رار کنه زود خسته میشه از بازی.

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...