Jump to content
انجمن پی سی دی

محصور در برزخ


Recommended Posts

دنیای پس از مرگ و ات??اقاتی که برای آدمی روی می دهد،همواره یکی از موضوعات مورد توجه بشر بوده است و از آن جایی که چیزهای زیادی از آن نمی دانیم،نظریه های مختل?? و متعدد زیادی وجود دارند که صحت بسیاری از آن ها تایید نشده است.Murdered: Soul Suspect ایده اصلی بازی اش را بر ارتباط جهان مادی و جهان ماورایی بنا کرده و می خواهد دنیای پس از مرگ را با حس کاراگاهی به تصویر بکشد. در M:SS که توسط استودیو گمنام Airtight Games ساخته شده از ایده های جالبی است??اده شده است.اما آیا این ایده ها برای خلق یک بازی جذاب کا??یست؟در ادامه به بررسی بازی خواهیم پرداخت.

 

 

2028702-703515_20130220_001.jpg

 

داستان

 

داستان Murdered: Soul Suspect درباره کاراگاهی به نام رونان اوکانر (Ronan O'Connor) است که در شهر سالم (Salem) واقع در Massachusetts زندگی می کند.رونان که در گذشته ??ردی خلا??کار بوده،به هیچ وجه ??کر نمی کرد که روزی به پلیس در مبارزه با خلا??کاران کمک کند.داستان بازی از جایی آغاز می شود که رونان پس از درگیری با ??ردی ناشناس از طبقه پنجم ساختمانی به پایین می ا??تد.پس از این رونان از جای خود بلند شده و خودش هم تعجب می کند که چگونه از این حادثه نجات یا??ته است.بعد از مدتی گشت و گذار در محیط رونان متوجه می شود که در خارج از بدن اصلی خود است و در حال مرگ می باشد.در همین لحظه ??ردی که رونان را به پایین پرت کرده بود می آید و با اسلحه رونان 7 گلوله به او شلیک می کند تا مطمئن شود رونان خواهد مرد.سپس ??لش بکی به گذشته زده می شود و بعضی از حوادث تلخی که برای رونان رخ داده است بازگو می شود.به عبارت دیگر درست زمانی که همیشه چیز برای رونان در حال درست شدن بود،ناگهان او همه چیزش را از جمله همسرش جولیا (Julia) از دست می دهد.پس از مرگ رونان و تبدیل شدن او به روح،جولیا پیش رونان می آید و به او می گوید که تنها راه این که رونان بتواند با او باشد این است که باید قاتل خود را پیدا کند و دلیل مرگش را جست و جو کند.اکنون رونان در دنیایی که شبیه به یک زندان بزرگ است،در شهر Salem گر??تار است و باید قاتل خود را بیابد؛در حالی هیچ چیز از وقایع قبل از مرگش را به یاد نمی آورد.

 

علیرغم این که بازی شروع هیجان انگیزی دارد،ولی شخصیت پردازی رونان و سایر ا??رادی که با پیشروی داستان به روند بازی اضا??ه می شوند بسیار ضعی?? کار شده است.رونان با بهره گیری از توانایی های کارآگاهی خود صحنه جرم را که مقتول آن خودش است،بررسی می کند.او با بررسی صحنه جرم در می یابد که قاتل او همان قاتلی است که در گذشته نیز قتل های زیادی را انجام داده است و اکنون بیشتر پلیس های شهر را درگیر خود کرده است.این قاتل که Bell Killer نام دارد،قدرت زیادی در مبارزات تن به تن دارد.همان طور که اشاره شد،شخصیت پردازی شخصیت ها بسیار ضعی?? کار شده و در پایان بازی نیز بسیاری از ات??اقات بی پاسخ باقی می مانند.ولی با این وجود در پایان بازی شاهد اختتامیه ای بسیار جالب هستیم که واقعاً بر خلا?? انتظارات می باشد.

 

 

2051508-703515_20130821_003.jpg

 

گرا??یک

 

در نخستین نمایش های Murdered: Soul Suspect گرا??یک بازی در حد قابل قبولی بود.ولی در نسخه ای که به بازار عرضه شده است،چه در نسل ه??تم و چه در نسل هشتم گرا??یک بازی واقعا ضعی?? است.به طوری که کی??یت با??ت های بسیاری از NPC ها و شخصیت های ??رعی و محیط ها در حد عناوین نسل ششم می باشند. همانطور که گ??ته شد،Salem شهر بزرگی است؛ولی بسیاری از مناطق آن غیر قابل دسترس هستند.بنابراین محیط بازی نیز آن قدر کوچک می باشد که شهر Salem را در حد یک محله به تصویر می کشد.نورپردازی بازی در سطح ضعی??ی قرار دارد و سعی شده است در سطح شهر تنها تعداد اندکی چراغ برق وظی??ه نورپردازی را بر عهده بگیرند که نتیجه کار دنیایی تاریک است که در کنار ??قدان نقشه،گم شدن های متوالی نتیجه آن باشد.انیمیشن های شخصیت ها در سطح نسبتاً خوبی قرار دارند و در مقایسه با دیگر مشکلات بازی باید آنها را از نقاط قوت بازی به شمار آورد.اما با این حال تجربه بازی بر روی کنسول های نسل هشتم واقعا ناامید کننده است و در کنسول های نسل ه??تم نیز حر??ی برای گ??تن ندارد.

 

 

Murdered-Soul-Suspect-screenshot-3.jpg

 

صداگذاری و موسیقی

صداگذاری رونان بر عهده Jason Brooks 48 ساله می باشد. Jason Brooks هر چند تلاش زیادی کرده تا حس کاراگاه بودن را منتقل کند،ولی در کل خوب عمل نکرده و صدای رونان در روند بازی همیشه یکسان باقی می ماند؛بدون این که اندکی هیجان به آن وارد شود.صداگذاری شخصیت های دیگر نیز هم سطح صداگذاری رونان هستند و چنگی به دل نمی زنند.در بخش موسیقی هم بازی چندان جالب عمل نکرده است.موسیقی های بازی بسیار محدود می باشد و مدت زمان بیشتر آنها تنها چندین ثانیه است و معمولاً هنگام نتیجه گیری از مدارک نواخته می شوند و خود بازی در بسیاری از قسمت ها از ??قدان موسیقی متن درجه یک رنج می برد.

 

 

2432061-murdered_soulsuspect_screen15_bmp_jpgcopy.jpg

 

گیم پلی

 

در Murdered: Soul Suspect با گیم پلی بسیار ساده ای روبرو هستیم.روند بازی تنها در عبور از محیط ها و جست و جو برای مدارک و مبارزه با دشمنان خلاصه می شود.برای این که رونان بتواند داستان قتل خود را بیابد،باید از مدارکی که در صحنه قتل خودش هستند،است??اده کند تا به قدم بعدی برسد.هر چند در نگاه اول با توجه به دستاوردهای L.A. Noire در زمینه کارآگاهی تصور بر این است که در Murdered: Soul Suspect نیز با جذابیتی نسبتاً مشابه روبرو باشیم.ولی باید گ??ت که این انتظارات به هیچ وجه در طول بازی برآورده نمی شوند.در زمانی که باید از جایی مدرک جمع کنید،کا??ی است در محیط راه بروید و هنگانی که نزدیک سرنخی می شوید، علامتی بر روی آن جسم نمایان می شود.ضمن این که در پایین تصویر سمت چپ تعداد مدارک مورد نیاز نیز نوشته شده است.پس از جمع آوری سرنخ ها باید با است??اده از مدارک پاسخی برای سوالی که در آن لحظه مطرح است را بیابید که به راحتی می توان پاسخ آن ها را پیدا کرد و چالشی در انتظار مخاطب نیست.ضمن این که برای این کار 3 ??رصت موجود می باشد و در صورت انتخاب های نادرست و پایان انتخاب ها،به شما ??رصت دیگری داده می شود.به عبارت دیگر می توانید با روش آزمون و خطا پاسخ سوال مطرح شده را بیابید!در بعضی از محیط ها دشمنانی وجود دارند که همان روح های سرگردان می باشند که به این شکل درآمده اند و برای نابود کردن آنها کا??ی است از پشت به آنها حمله کرد که در حقیقت هیچ جذابیت و چالشی در پی ندارند و تنها برای صر?? زمان است.

در Salem سعی شده است محیط نسبتاً آزادی ساخته شود که تاریکی بر آن سایه ا??کنده است.زمانی که باید از یک مکان به مکان دیگری بروید،بدون هیچ نقشه ای باید راه خود را در شهر پیدا کنید.ضمن این که بسیاری از محیط ها غیر قابل عبور است.زمانی که Murdered: Soul Suspect معر??ی شد،بسیاری تصور می کردند در این بازی محدودیتی برای عبور از همه محیط ها وجود ندارد.ولی باید گ??ت که سازندگان برای راحت تر کردن کار خود بسیاری از محیط های بازی را غیر قابل عبور کرده اند و از آن ها با محیط هایی یاد می کنند که ماده ای آبی رنگ آن جا را پوشانده است.شاید تنها موضوع نسبتاً جذابی که در بازی با آن روبرو هستیم NPC های شهر هستند.همانطور که گ??ته شد رونان به یک روح تبدیل شده است؛بنابراین می تواند به درون ا??راد دیگر ن??وذ کند و ذهن آنها را بخواند.ویژگی ذهن خوانی در نوبه خود بسیار جالب است و در اوایل بازی تا حدودی هیجان انگیز است.ولی با پیشروی در داستان زمانی که ذهن ا??راد را بخوانید،تنها جمله ای کوتاه به دست می آورید.حتی اگر چندین بار ذهن ??ردی را بخوانید،تنها 1 یا 2 موضوع به دست می آورید.به نظر می رسد مردم شهر Salem همیشه به یک یا دو موضوع ??کر می کنند!

در مجموع گیم پلی بازی واقعا حر??ی برای گ??تن ندارد.المان های ناقصی که بعد از یک مدت جذابیت خود را از دست می دهند و کلیشه هایی که حتی به درستی اجرا نشده اند،از گیم پلی بازی یک روند ملال آور ساخته که مخاطب را شدیدا خسته می کند.

 

 

Murdered-Soul-Suspect-screenshot-1.jpg

 

نتیجه گیری

 

Murdered: Soul Suspect ایده های بسیار زیاد و جالبی را در خود جای داده است.ولی این ایده ها به طرز صحیحی در بازی پیاده نشده اند و نه تنها به جذابیت بازی کمکی نمی کنند،بلکه باعث خسته کننده شدن آن نیز می شوند.با این که داستان بازی شخصیت های قوی ندارد،ولی به نوبه خود و در مقایسه با دیگر قسمت های بازی نقطه قوت آن می باشد.اما در بخش های ??نی و گیم پلی،بازی واقعا ضعی?? می باشد و تجربه آن به نوعی اتلا?? وقت با بازی های متوسط است.

امتیاز 6/10

 

murdered_soul_suspect_0.jpg

 

منبع پردیس گیم

Link to comment
Share on other sites

من خودم بازی نکردم ولی دوستان میگن بازی کاملا" یکنواخته و کار خاصی نمیکنه:ohmy:

منم شنیدم خسته کننده اس ولی با این حال نمیشه روی نمره یا نظر کسی کاملا قطعی گ??ت که خوشم نمیاد از بازیش.

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...