Jump to content
انجمن پی سی دی

واقعیت هایی از زندگی بروس لی


Recommended Posts

بروس لی ??قط یک ستاره سینمایی، رزمی کار و نماد ??رهنگی نبود. او مرد ??وق العاده و خستگی ناپذیری بود که بر همه موانعی که زندگی بر سر راهش می گذاشت غلبه کرد و در هر رشته ای که وارد می شد مو??ق می شد. او ??یلم های بسیار مو??قی نیز ساخت و اولین سوپراستار چینی بین المللی شد که بر موانع نژادی و ملیتی غلبه کرد. در زیر به واقعیت ها و ماجراهای جالبی درباره این مرد استثنائی اشاره می کنیم:

10. بروس به آمریکا ??رستاده شد تا دست از مبارزه های خیابانی بردارد.

 

 

بروس لی هم مانند ابرقهرمان های دنیا داستانی جالب و منحصر ب??رد دارد. بروس در دهه پنجاه در خیابان های هنگ کنگ بزرگ شد. در این زمان، هنگ کنگ پر از آدم هایی بود که تلاش می کردند از دولت کمونیست و ظالم چین ??رار کنند و در نتیجه هنگ کنگ منطقه بسیار پرجمعیتی بود و ا??راد بی خانمان، ??قیر و مجرم زیادی در آن پرسه می زدند. بروس که آن زمان بچه بود وارد دار و دسته ای به نام ببرهای خیابان جانکشن شد. متأس??انه این دار و دسته خیلی هم خوب نبود و در نتیجه بیش از چند بار در دعواهای خیابانی کتک های بدی خوردند. روزی بروس 13 ساله با چشم سیاه و کبود به خانه آمد و خواست که او را برای کلاس کاراته ثبت نام کنند. مادرش موا??ق بود و در نهایت برای او یک مربی گر??تند که از قضا مربی ا??سانه ای کونگ ??و یعنی ییپ من بود.

 

300052_427.jpg

 

 

بیشتر چیزهایی که بروس از ییپ من یاد می گر??ت را در دعواهای خیابانی پیاده می کرد. او همیشه با خودش نانچیکو حمل می کرد و به دار و دسته های دیگر حمله می کرد. بروی در این سن کاملاً نترس و جسور بود و یک بار به پسر یکی از اعضای تریاد (سازمان مخ??ی چینی که ??عالیت های غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر انجام می دهد) حمله کرد و او را کتک زد. بالاخره پدر و مادر او به این نتیجه رسیدند که بهتر است او را از کشور خارج کنند و به پلیس رشوه دادند تا او را از لیست دردسرسازهای مشهور خارج کند تا بتوانند او را به آمریکا ب??رستند.

9. بروس در سال 1958 قهرمان چاچا در هنگ کنگ شد.

 

 

قبل از آنکه بروس از هنگ کنگ خارج شود، مهارتی را انتخاب کرده بود. علاوه بر اینکه او یکی از بهترین رزمی کاران زنده آن زمان بود، در رشته رقص چاچا نیز استعداد ??راوانی داشت. ظاهراً بروس یک سال پس از آنکه شروع به تمرین جدی در درس های کونگ ??و کرد، به این سرگرمی روی آورد. در ابتدا او برای تحت تأثیر قرار دادن یک دختر، در کلاس رقص چاچا ثبت نام کرد، ولی خیلی زود در آن مهارت پیدا کرد. او همچنین متوجه شد که تمرین این رقص به بهبود حرکات پا و ح??ظ تعادل او در کونگ ??و نیز کمک می کند. می گویند او همیشه کارتی از 100 حرکت ان??رادی رقص همراهش بود که به او کمک می کرد تا کارش را راه بیندازد. او در سن 18 سالگی آنقدر در این رقص مهارت داشت که مسابقات چاچا در هنگ کنگ را برد و قهرمان شد. جالب آنکه وقتی بروس می خواست به آمریکا س??ر کند ??قط 100 دلار در جیبش داشت، ولی با یاد دادن این رقص به مسا??رین آمریکایی پولدار هواپیما توانست پول خوبی دربیاورد.

 

300053_616.jpg

 

 

8. مبارزه با Wong Jack Man

در سال 1964، بروس شروع به تدریس هنرهای رزمی در کالی??رنیا کرد. تا این زمان کونگ ??و مانند یک راز ??وق محرمانه ??قط به چینی ها آموزش داده می شد. ولی بروس ??کر می کرد که این کار بی معنی است. او معتقد بود که هر نوع دانشی باید به همه آموزش داده شود و اگر قرار است به یکدیگر آسیب برسانیم، برای آن به کونگ ??و نیازی نداریم. به همین دلایل، بروس هنرجویان سیاه پوست و س??یدپوست را می پذیر??ت. در جامعه چینی واکنش من??ی شدیدی به این قضیه شکل گر??ت و مردان زیادی به آموزشگاه بروس می آمدند و به او طومار مزین می دادند. در این طومار اعلام می شد که مرد دارنده آن، یعنی وونگ جک من، به نیابت از جامعه چینی برای مبارزه با بروس آمده است. اگر بروس می باخت، دیگر اجازه نداشت به غیرچینی ها نحوه مبارزه را بیاموزد.

 

300054_544.jpg

 

 

همه اینها بلو??ی بیش نبودند تا بروس را بترسانند. ولی بروس لی کسی نبود که بتوان به این راحتی او را تهدید کرد، بنابراین با شنیدن این خبر، او به شدت عصبانی شد و قبول کرد با وونگ جک من مبارزه کند. البته هیچ ویدئویی از این مبارزه وجود ندارد، ولی شاهدین قابل اعتماد زیادی وجود دارند که ادعا می کنند این مبارزه چند دقیقه بیشتر طول نکشید. در نهایت وونگ جک من ??همید که نمی تواند بروس را شکست دهد و سعی کرد ??رار کند. بروس او را تعقیب کرد و آنقدر او را کتک زد تا بالاخره تسلیم شد. دیگر هیچ مبارزه طلب دیگری به آموزشگاه بروس ??رستاده نشد و بروس به آموزش کونگ ??و به ا??رادی با نژادهای مختل?? ادامه داد. البته وونگ مبارزه با بروس را طور دیگری تعری?? می کند. او ادعا می کند که بروس بجای آنکه با او دست بدهد، مشتی ناگهانی به صورت او زده و در بقیه مبارزه نیز ??قط سعی کرده با ضربه انگشت او را کور کند. وونگ همچنین ادعا می کند که مبارزه نزدیک به مساوی تمام شد. ولی قطعاً هرگز نخواهیم دانست که آن روز واقعاً چه ات??اقی ا??تاده است.

7. بروس از جراحت مرگبار نخاعی جان سالم به در برد.

 

 

در سال 1970، بروس لی جراحتی داشت که برای بیشتر ورزشکاران جراحت تمام کننده حیات ورزشی محسوب می شود. روال تمرینات بروس حتی اگر همه آنها را درست انجام می داد، بسیار دشوار و خطرناک بود و این در شرایطی بود که او هنگام تمرین همه احتیاط های لازم را می کرد. یک روز او تصمیم گر??ت که قبل از انجام تمرین "صبح بخیر" خودش را گرم نکند. تمرین "صبح بخیر" بدین شکل بود که او یک هالتر 45 کیلویی را روی شانه هایش می گذاشت و آنقدر خم می شد تا بدنش با زمین موازی می شد.

 

300055_779.jpg

 

 

آن روز گرم نکردن بروس قبل از تمرین باعث شد که آسیب ببیند و با درد کمر شدیدی او را در بیمارستان بستری کنند. به او گ??ته بودند که چهارمین عصب سرینی در نخاع او آسیب دیده است. پزشک بروس به او گ??ته بود که دیگر هرگز نباید کونگ ??و کار کند، حداقل در سطح قبل نباید این کار را بکند. آنها به بروس گ??ته بودند که حداکثر کاری که می تواند بکند این است که "زندگی نرمالی" داشته باشد. بروس تا شش ماه سخت تلاش می کرد تا به آنها ثابت کند که اشتباه می کنند. او ??لس??ه خودش را عمیق تر می کرد و به خودش می آموخت که چطور دوباره راه برود. در نهایت او با پای خودش از بیمارستان خارج شد و توانست سریعتر و قویتر از قبل شود.

6. هنرجویان معرو??

 

 

بروس لی در چند برنامه تلویزیونی و ??یلم سینمایی آمریکایی بازی کرد که ??یلم The Green Hornet یکی از آنها بود، ولی بخاطر نژادپرستی با حر??ه بازیگری در تقلا بود. بیشتر تهیه کننده و مدیران تلویزیونی ریسک انتخاب یک مرد آسیایی برای نقش اول ??یلم را نمی پذیر??تند. علیرغم این موضوع، بروس از سوی ا??راد مشهور و ستاره هایی که ??راتر از رنگ پوست او را می دیدند، مورد توجه ??راوان قرار گر??ت. در میان هنرجویان معرو?? او می توانند به ستاره هایی همچون استیو مک کوئین، جو لوئیس، چاک نوریس، جیمز کوبرن و کریم عبدالجبار اشاره کرد.

 

300056_551.jpg

 

 

بروس سعی می کرد تا با بالا بردن هزینه هر ساعت آموزش به 250 دلار، این ستاره ها را ناامید کند، زیرا نمی خواست آنها ??کر کنند که می توان با چند درس ساده در کونگ ??و استاد شد. ولی هر چه او قیمت را بالاتر می برد، ستاره ها سریعتر سراغ او می آمدند. حتی یک بار بروس به سوئیس س??ر کرد تا به رومن پولانسکی درس خصوصی بدهد.

5. یک بار بروس ات??اقی جکی چان را کتک زد.

 

 

جکی چان به عنوان سیاهی لشگر جوانی در چند تا از ??یلم های بروس لی آغاز به کار کرد. یکی از اولین ??یلم هایی که جکی در آن بازی کرد، Fist Of Fury بود که در این ??یلم او از یکی از ساختمان های بلند سقوط کرد و توانست رکورد بلندترین سقوط را در سینمای چین بشکند. در همان ??یلم، او را به دیواری کوباندند. منظورمان این است که جکی چان کسی نیست که بتوان با روش های معمولی او را کتک زد یا کشت.

 

300057_828.jpg

 

 

وقتی جکی چان در ??یلم "اژدها وارد می شود" بازی می کرد، از پشت به بروس لی حمله کرد و بطور ات??اقی چماق به صورتش خورد. خوشبختانه جکی چان که مثل ما آدم های معمولی نیست، با جراحات کوچکی توانست جان سالم بدر ببرد. او از این حادثه خنده اش گر??ت و از ??رصتی برای ملاقات و احوالپرسی با بت خود پیدا کرد لذت برد.

4. هالیوود علناً ایده او را دزدید.

 

 

در دهه ه??تاد، بروس لی برای پیدا کردن نقش در تقلا بود، بنابراین سعی می کرد تا ایده خودش را برای استودیوهای تلویزیونی ببرد. برنامه پیشنهاد او درباره یک رزمی کار چینی بود که در غرب قدیم می گشت و سعی می کرد با کونگ ??و بر چیزهای بد غلبه کند. متأس??انه تهیه کنندگانی که او با آنها حر?? می زد به ایده او شک داشتند، زیرا ??کر می کردند که ایده او نتیجه ای دارد و دلیلش هم این است که ستاره اصلی او "خیلی چینی" است. ایده ها در نهایت رد شد... و چند سال بعد کونگ ??و ظهور یا??ت.

 

300058_955.jpg

 

 

نام بروس لی در تیتراژ Kung Fu دیده نشد و او هیچ پولی دریا??ت نکرد. به گ??ته تهیه کنندگان و سازندگان این برنامه – و خود وارنر برادرز - Kung Fu بر اساس ایده های بروس لی ساخته نشده بود. و ما ??کر می کنیم که این ??قط یک تصاد?? عظیم باشد که همان استودیویی که بروس لی به آن مراجعه کرده بود و ایده اش را در مورد کونگ ??و کار چینی در دنیای غرب مطرح کرده بود، برنامه ای در مورد یک رزمی کار چینی ساخت که در دنیای غرب به دنیای درست کردن چیزهای غلط با هنر کونگ ??و بود!

3. بروس برای دوربین ها زیادی سریع بود.

 

 

نمی توان در مورد بروس لی مطلبی نوشت و نگ??ت که او در واقع ماشینی بود که از آینده برگشته بود! این موضوع وقتی جالب تر می شود که به این موضوع اشاره کنیم که بروس اغلب حرکاتی را اجرا می کرد که اصولاً نباید ممکن و شدنی باشند، مثلاً ضربه های مشت او آنقدر سریع بودند که چشم نمی توانست حرکت آن را ببیند. در سال 1966 بروس لی برای نقش کاتو در ??یلم The Green Hornet انتخاب شد، ولی وقتی ??یلمبرداری آغاز شد، ??یلمبردار ??همید که ضربات مشت و پای بروس آنقدر سریع هستند که در دوربین اصلاً دیده نمی شوند. بالاخره این مشکل را بدین ترتیب حل کردند که از بروس خواستند کمی آهسته تر مشت و پا بزند.

 

 

وقتی می خواهیم ??یلم های او را ببینیم، باید روی حرکت آهسته حرکات او را مشاهده کنیم تا ببینیم چه ات??اقی می ا??تد. زیرا در سرعت معمولی ??یلم بسیاری از حرکات او آنقدر سریع هستند که اصلاً دیده نمی شوند.

300059_645.jpg

2. او از چاک نوریس سرسخت تر بود.

 

 

همه می دانند که چاک نوریس آدم کله شقی و رعب انگیزی است و به این راحتی ها نمی شود با او مبارزه کرد. بنابراین حدسش سخت است که در مبارزه بین بروس لی و چاک نوریس کدامیک برنده می شود؟ چاک نوریس و بروس لی با هم دوست بودند و امروزه وقتی با چاک نوریس مصاحبه می شود و این سوال از او پرسیده می شود، چاک از جواب دادن ط??ره می رود و قضیه را ??لس??ی می کند. قدیم ها چاک چنین جواب هایی می داد: «آیا در یک مسابقه واقعی بروس لی را شکست می دادم؟ ببخشید که اینطوری جواب می دهم: "خودنمایی، تصور احمق ها از ا??تخار است."»

 

300060_925.jpg

 

 

با این وجود، یک بار (و ??قط یک بار) وقتی دی وی دی تحلیل "اژدها وارد می شود" ساخته می شد، چاک بطور قاطع به این سوال جواب داده بود... و جوابش مثبت بود، حتی چاک نوریس هم اعترا?? کرده بود که بروس لی در مبارزه او را شکست می دهد. متأس??انه تنها زمانی که می توانیم با چشم خودمان این قضیه را ببینیم، وقتی است که این دو در "راه اژدها" با هم رو در رو می شوند.

1. سوء است??اده از بروس

 

 

در سال 1973، بروس لی ??وت کرد، در حالیکه ??قط در 5 ??یلم (در نقش اصلی) بازی کرده بود. ولی جالب است که مرگ تراژیک و بی موقع بروس لی در واقع ژانر جدیدی در ??یلم های کونگ ??و ایجاد کرد که آن هم ژانر سوء است??اده از بروس بود. تعداد کل این ??یلم های تقلیدی جمعاً 168 ??یلم است. در اصل بروس لی آنقدر محبوب شد که ??یلمسازان ??همیدند هر چیزی در مورد نام او یا شبیه به او، ??روش خیلی خوبی خواهد داشت. بنابراین شروع به پول در آوردن از این قضیه کردند.

 

300061_334.jpg

 

 

آخرین ??یلم بروس لی، بازی مرگ (Game Of Death) نام داشت که ساخت آن به پایان نرسید. اولین سوء است??اده ??یلمسازان این بود که این ??یلم را با کنار هم گذاشتن ??یلم های قدیمی و است??اده از بازیگران شبیه به بروس کامل کردند. برای آنکه ??یلم را بلندتر کنند، بطور بی شرمانه ای از ??یلم های به خاک سپاری واقعی بروس لی – و حتی تصاویری از جنازه او – است??اده کردند. این قضیه چیزی بود که سال ها ادامه یا??ت و بازیگران شبیه به بروس لی حتی با نام های مشابه در یک سری ??یلم های واقعاً بد بازی کردند که نام و ساخت خیلی بدی از ??یلم های قدیمی بروس داشتند. اگر می خواهید با چشم خودتان ببینید که چقدر این ژانر سوءاست??اده از بروس ??یلم های بدی دارد، تریلر ??یلم Enter the Game of Death را در اینترنت جستجو کرده و تماشا کنید.

 

منبع: برترینها

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...