Jump to content
انجمن پی سی دی

Battlefield hardline کمتر از نسخه های قبل خطی است


Recommended Posts

battlefield-hardline-leaked-trailer-reveals-multiplayer-modes-new-gadgets-bank-heists-more.jpg

 

با توجه به گ??ته آقای Ian Milham از استدیوی Visceral Games، عنوان Battlefield Hardline کمتر از نسخه قبل خطی است و اینکه می خواهند انتخاب های بیشتری برای رد کردن مراحل به بازیباز بدهند

" ما در مورد کاری که باید با این بازی انجام دهیم بسیار ??کر کرده ایم و هر کسی که Visceral Games را بشناسد باید بداند که چقدر بخش Single Player برایمان مهم است. ما در رابطه با این بخش و در بازیهای قبل بسیار مو??ق بوده ایم و برای این عنوان نیز ایده های ??وق العاده ای داریم "

" برای ما مهم است که Single Player بیش از حد خطی نباشد و تا قبل از پایان توسعه از آن اطمینان حاصل خواهیم کرد. ما می خواهیم انتخابهای تاکتیکی و آزادی عمل بیشتری به مخاطب بدهیم؛ چیزهایی به غیر از شلیک کردن به همه! و این واقعا زیاد یک چیز پلیس گونه نیست "

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now
×
×
  • Create New...